10 nov 2014 16:50

23 jan 2015 14:44

Sänkt hastighet vid skola

MARIESTAD

Den blåvita skylten för rekommenderad hastighet på max 30 kilometer i timman har suttit uppe en tid på Stockholmsvägen, i höjd med Lillängsskolan. Genom en förändring i de lokala trafikföreskrifterna blir det nu en permanent hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timman på Stockholmsvägen, på sträckan mellan Madlyckevägen och Snickaregatan. Förändringen gäller vardagar och träder i kraft den 18 november.

För att förbättra trafikmiljön ytterligare för skolbarnen uppmanar kommunen fastighetsägaren att sätta upp staket ut mot vägen.

Den blåvita skylten för rekommenderad hastighet på max 30 kilometer i timman har suttit uppe en tid på Stockholmsvägen, i höjd med Lillängsskolan. Genom en förändring i de lokala trafikföreskrifterna blir det nu en permanent hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timman på Stockholmsvägen, på sträckan mellan Madlyckevägen och Snickaregatan. Förändringen gäller vardagar och träder i kraft den 18 november.

För att förbättra trafikmiljön ytterligare för skolbarnen uppmanar kommunen fastighetsägaren att sätta upp staket ut mot vägen.