10 nov 2014 19:10

07 jan 2015 12:03

Förlikning i tvist om påstått byggfusk

Stämning i tingsrätten

En 63-årig Mariestadsbo stämde under våren ett Mariestadsföretag vid Skaraborgs tingsrätt för ett påstått byggfusk och ersättningskraven var i halvmiljonklassen.
Nu har parterna nått en förlikning.

Det var våren 2011 som 63-åringen utnyttjade Mariestadsföretaget för byggnationer på en fastighet utanför tätorten. Ett tak skulle läggas om på gårdens stora lada, även en loge och ett stall skulle byggas i den befintliga ladan.

Under arbetets gång gjordes det även upp att företaget också skulle bygga en sadelkammare på logen, samt lägga ett nytt golv där.

Inte nöjd

Men Mariestadsbon blev inte alls nöjd med bygget och en stämningsansökan lämnades där det stod att läsa: ”NN:s konstruktioner måste rivas och göras om från golv till tak, varför syftet med deras tjänster helt är förlorat”.

63-åringen krävde tillbaka 425 925 kronor som hade betalats in till företaget och ville även slippa betala restskuld på 71 688 kronor från företaget.

Uppgörelse

Mariestadsbon ville inte bara ha ersättning för rättegångskostnaderna, utan även ha ersättning för sina kostnader i samband med dokumenterandet av alla påstådda felaktigheter.

Byggföretaget menade att det inte fanns några skäl för klagomålen och att entreprenaden var godkänd vid slutbesiktningen.

Nu har parterna nått en uppgörelse.

Byggföretaget ska ersätta Mariestadsbon med 100 000 kronor och omedelbart avskriva restskulden på 71 688 kronor.

Det bestämdes också att parterna ska betala sina respektive rättegångskostnader.

Det var våren 2011 som 63-åringen utnyttjade Mariestadsföretaget för byggnationer på en fastighet utanför tätorten. Ett tak skulle läggas om på gårdens stora lada, även en loge och ett stall skulle byggas i den befintliga ladan.

Under arbetets gång gjordes det även upp att företaget också skulle bygga en sadelkammare på logen, samt lägga ett nytt golv där.

Inte nöjd

Men Mariestadsbon blev inte alls nöjd med bygget och en stämningsansökan lämnades där det stod att läsa: ”NN:s konstruktioner måste rivas och göras om från golv till tak, varför syftet med deras tjänster helt är förlorat”.

63-åringen krävde tillbaka 425 925 kronor som hade betalats in till företaget och ville även slippa betala restskuld på 71 688 kronor från företaget.

Uppgörelse

Mariestadsbon ville inte bara ha ersättning för rättegångskostnaderna, utan även ha ersättning för sina kostnader i samband med dokumenterandet av alla påstådda felaktigheter.

Byggföretaget menade att det inte fanns några skäl för klagomålen och att entreprenaden var godkänd vid slutbesiktningen.

Nu har parterna nått en uppgörelse.

Byggföretaget ska ersätta Mariestadsbon med 100 000 kronor och omedelbart avskriva restskulden på 71 688 kronor.

Det bestämdes också att parterna ska betala sina respektive rättegångskostnader.

  • Per Warvlin