09 nov 2014 17:10

07 jan 2015 12:03

Höjt partistöd i regionen

VÄSTRA GÖTALAND: 52,4 miljoner kronor att fördela

Stödet till regionpartierna höjs från årsskiftet. Totalt får de åtta partierna 52 398 776 kronor i stöd under 2015.

Den totala summan som ska fördelas till partierna i regionfullmäktige räknas fram efter komplicerad modell. I korthet multipliceras invånarantalet 1 januari med ett belopp (31,29 kronor för år 2015). Sedan sker en årlig uppräkning på tre procent under mandatperioden.

Enligt kommunallagen ska de gå till att bland annat stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Pengarna går inte till arvoden eller till de politiska sekreterare som partierna i regionen har rätt till. De pengarna kommer från annat håll.

Kommunallagen har ändrats och numera krävs en redovisning av vad pengarna gått till. Stödet kan även begränsas om ett parti inte lyckas bemanna en eller flera platser i fullmäktige.

För 2015 får varje parti 947 000 kronor som grund. I praktiken är det ett internt partistöd och beloppet har höjts, från 689 585 kronor, utanför ramen, för att kompensera de mindre partierna. Sedan får partierna 300 824 kronor per mandat. De pengarna går ut till distrikten för bland annat kanslifunktioner. Mandatersättningen var 289 080 kronor under 2014.

Under 2015 kommer totalt 52 398 776 kronor att betalas ut i partistöd, enligt ett förslag som behandlas i regionstyrelsen på tisdag. Under 2014 handlade det om 48 589 570 kronor.

Den totala summan som ska fördelas till partierna i regionfullmäktige räknas fram efter komplicerad modell. I korthet multipliceras invånarantalet 1 januari med ett belopp (31,29 kronor för år 2015). Sedan sker en årlig uppräkning på tre procent under mandatperioden.

Enligt kommunallagen ska de gå till att bland annat stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Pengarna går inte till arvoden eller till de politiska sekreterare som partierna i regionen har rätt till. De pengarna kommer från annat håll.

Kommunallagen har ändrats och numera krävs en redovisning av vad pengarna gått till. Stödet kan även begränsas om ett parti inte lyckas bemanna en eller flera platser i fullmäktige.

För 2015 får varje parti 947 000 kronor som grund. I praktiken är det ett internt partistöd och beloppet har höjts, från 689 585 kronor, utanför ramen, för att kompensera de mindre partierna. Sedan får partierna 300 824 kronor per mandat. De pengarna går ut till distrikten för bland annat kanslifunktioner. Mandatersättningen var 289 080 kronor under 2014.

Under 2015 kommer totalt 52 398 776 kronor att betalas ut i partistöd, enligt ett förslag som behandlas i regionstyrelsen på tisdag. Under 2014 handlade det om 48 589 570 kronor.

  • Alf Ehn

Partistöd Västra Götaland 2015

Parti Mandat Per parti Mandat*

Socialdemokraterna 46 947 000 13 837 904

Moderaterna 33 947 000 9 927 192

Folkpartiet 11 947 000 3 309 064

Kristdemokraterna 9 947 000 2 707 416

Centerpartiet 10 947 000 3 008 240

Vänsterpartiet 13 947 000 3 910 712

Miljöpartiet 13 947 000 3 910 712

Sverigedemokraterna 14 947 000 4 211 536

Totalt 149 7 576 000 44 822 776

* Partierna får 300 824 kronor per mandat.

Källa: Västra Götalandsregionen