06 nov 2014 06:00

23 jan 2015 14:44

Egenkontroll efter operation

SKARABORG: Patienter med malignt melanom behöver inte så många återbesök

Patienter som behandlats för hudcancer behöver inte lika många återbesök som tidigare, utan kan göra en egenkontroll i hemmet.
– Det räcker med en gång i månaden, säger kontaktsköterskan Lisa Lilliedahl på Skas, som konstruerat en manual för hela regionen.

Lisa jobbar vid hudkliniken på Skaraborgs sjukhus. När hon utbildade sig till kontaktsköterska, fick hon uppgiften att konstruera en självkontrollsmanual för dem som har haft hudcancerformen malignt melanom. Med stöd av den skulle patienten kontrollera sin kropp och se om det skett några förändringar.

– Jag intervjuade några patienter om vad de ville ha efter behandlingen. Alla ville ha något i pappersform, så att de kunde kontrollera själva, samt en utbildning i gruppform, säger Lisa Lilliedahl.

Resultatet blev en pedagogisk checklista, kompletterad med teckningar, på sju punkter, där patienten går igenom hela kroppen. Lisa och hennes kollegor rekommenderar att patienten går igenom manualen en gång per månad.

– När man blir van tar det bara tio minuter.

Manualen har fått ett positivt mottagande och kommer att användas i hela regionen.

Flera återbesök

Tidigare har patienter som opererats fått göra flera återbesök på mottagningen. Hur många har berott på hudförändringen, men ofta har besöken pågått upp till fem år efter operationen.

Med det nya systemet, där patienten träffar läkaren en gång efter operationen och sedan sköter kontrollen själv, sparas mycket tid. Främst för patienten, som dock kan höra av sig till mottagningen om den funderar över något, men även för kliniken.

– De frigör mottagningstider för de som måste komma hit. Det finns ingen medicinsk risk med systemet, redan nu är det vanligast att patienten själv upptäcker dottertumörer, säger överläkare Karin Terstappen.

Vanligast

Malignt melanom är den vanligaste cancerformen. Under 2012 upptäcktes 3 368 nya fall i landet samt 2 620 fall som nått förstadiet. I Västra Götalandsregionen handlade det om 716 nya fall 2012, av dem var cirka 130 i Skaraborg.

– Förekomsten ökar med fem procent per år, säger Karin Tersteppen.

Vad beror det på?

– Vi solar utan att tänka oss för, åker mer utomlands samt solar i solarium. Även UV-strålningen som finns i ett solarium kan utlösa melanom.

Lisa jobbar vid hudkliniken på Skaraborgs sjukhus. När hon utbildade sig till kontaktsköterska, fick hon uppgiften att konstruera en självkontrollsmanual för dem som har haft hudcancerformen malignt melanom. Med stöd av den skulle patienten kontrollera sin kropp och se om det skett några förändringar.

– Jag intervjuade några patienter om vad de ville ha efter behandlingen. Alla ville ha något i pappersform, så att de kunde kontrollera själva, samt en utbildning i gruppform, säger Lisa Lilliedahl.

Resultatet blev en pedagogisk checklista, kompletterad med teckningar, på sju punkter, där patienten går igenom hela kroppen. Lisa och hennes kollegor rekommenderar att patienten går igenom manualen en gång per månad.

– När man blir van tar det bara tio minuter.

Manualen har fått ett positivt mottagande och kommer att användas i hela regionen.

Flera återbesök

Tidigare har patienter som opererats fått göra flera återbesök på mottagningen. Hur många har berott på hudförändringen, men ofta har besöken pågått upp till fem år efter operationen.

Med det nya systemet, där patienten träffar läkaren en gång efter operationen och sedan sköter kontrollen själv, sparas mycket tid. Främst för patienten, som dock kan höra av sig till mottagningen om den funderar över något, men även för kliniken.

– De frigör mottagningstider för de som måste komma hit. Det finns ingen medicinsk risk med systemet, redan nu är det vanligast att patienten själv upptäcker dottertumörer, säger överläkare Karin Terstappen.

Vanligast

Malignt melanom är den vanligaste cancerformen. Under 2012 upptäcktes 3 368 nya fall i landet samt 2 620 fall som nått förstadiet. I Västra Götalandsregionen handlade det om 716 nya fall 2012, av dem var cirka 130 i Skaraborg.

– Förekomsten ökar med fem procent per år, säger Karin Tersteppen.

Vad beror det på?

– Vi solar utan att tänka oss för, åker mer utomlands samt solar i solarium. Även UV-strålningen som finns i ett solarium kan utlösa melanom.

  • Alf Ehn