05 nov 2014 17:28

07 jan 2015 12:16

Tuffa miljökrav i upphandling

REGIONEN

Regionens avtal för tunga godstransporter blev 220 000 kronor billigare per år, trots att tuffa miljökrav ställdes vid upphandlingen.

År 2020 ska regionen, som kör cirka 90 000 mil per år för att transportera textiler och material, vara oberoende av fossil energi och bränsle och för att uppnå målet krävs att leverantören investerar i tunga fordon för drift med bland annat fordonsgas, el och biodiesel.

2016 ska 30 procent av transportarbetet göras av fordon som i huvudsak drivs med fordonsgas, 35 procent ska utföras med förnybara råvaror som drivmedel.

Regionens avtal för tunga godstransporter blev 220 000 kronor billigare per år, trots att tuffa miljökrav ställdes vid upphandlingen.

År 2020 ska regionen, som kör cirka 90 000 mil per år för att transportera textiler och material, vara oberoende av fossil energi och bränsle och för att uppnå målet krävs att leverantören investerar i tunga fordon för drift med bland annat fordonsgas, el och biodiesel.

2016 ska 30 procent av transportarbetet göras av fordon som i huvudsak drivs med fordonsgas, 35 procent ska utföras med förnybara råvaror som drivmedel.