05 nov 2014 16:35

07 jan 2015 12:03

Premiären för älgjakten kan diskuteras

RIKSDAGEN

Cecilia Widegren (M) har föreslagit i riksdagen att flytta premiären av älgjakten flyttas till en lördag.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) ger i ett skriftligt svar besked att han ställer sig positiv till förlaget.

– Det kan finnas skäl för att överväga att ändra jakttiden på älg på det sätt som Cecilia Widegren föreslår, skriver Bucht.

Cecilia Widegren (M) har föreslagit i riksdagen att flytta premiären av älgjakten flyttas till en lördag.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) ger i ett skriftligt svar besked att han ställer sig positiv till förlaget.

– Det kan finnas skäl för att överväga att ändra jakttiden på älg på det sätt som Cecilia Widegren föreslår, skriver Bucht.