04 nov 2014 18:15

23 jan 2015 14:44

Fri från sjöfylleri trots 2,13 promille

Mannen låg däckad under färd enligt vittnen

Trots 2,13 promille alkohol i blodet och vittnesuppgifter om att ensamseglaren under färd i Brommösund låg däckad på durken, kom en 60-årig Sjötorpsbo undan att dömas för grovt sjöfylleri. Domaren och en nämndeman anförde skiljaktig mening.

Mannen stod åtalad vid Skaraborgs tingsrätt misstänkt för grovt sjöfylleri. I polisförhör nekade han till brott.

I domen som kom på tisdagen går att läsa att 60-åringen, enligt åklagaren, gick för motor i sundet under det att han sov. Han var därför att betrakta som ”en påtaglig fara för säkerheten till sjöss”.

Efter en ”uppslitande familjeangelägenhet” gav sig mannen ut i sin båt kvällen före den aktuella dagen, den 30 juli. Han drack två tredjedelar av en flaska whisky samt öl.

Stack från notan

Dagen efter avsåg han att segla hem, men kände sig lite ”darrig” på grund av blodsockerfall (mannen har diabetes) och så bar det av till krogen vid Laxhall. Han beställde där en öl och en förrätt. Han drack upp halva ölen men eftersom maten dröjde blev han irriterad och stack iväg – utan att betala.

En anställd, tillsammans med en person som just sjösatt sin båt, kom ifatt mannen, fick honom att ankra, och tillkallade polis.

Eftersupning

60-åringen hävdade att han druckit en tredjedels flaska whisky efter ankringen. Domstolen anser att detta med eftersupning inte kan anses motbevisat av åklagaren.

Vittnena berättade under förhandlingen om en man som uppträdde yrvaket och som sluddrade när de lyckades väcka honom. 60-åringen å sin sida invände och förklarade att han satt med nedböjt huvud och kisade när den andra båten kom ifatt honom.

Uppträdde berusat

Domstolen konstaterar att han sovit under färd och uppträtt berusat, men ställer i domen frågan om han sovit på grund av alkoholen. Man anser att mannen till viss del levererat en ”efterkonstruktion”, men att det inte går att utesluta att han påverkats av sin diabetes.

Med hänsyn till osäkerhet hur mycket alkohol han hade i sig under själva båtfärden, och med hänsyn till att båten framfördes rakt med låg hastighet, finner inte rätten ”att det är ställt utom allt rimligt tvivel att han på grund av alkohol inte kunnat framföra båten på ett betryggande sätt”.

Och friar därmed alltså mannen.

De ville fälla

Domstolens ordförande, Caroline Lundgren, och en nämndeman anförde skiljaktig mening. Domaren ville fälla mannen för sjöfylleri och ansåg att han sovit på grund av berusningen. Nämndemannen ansåg i sak det samma och ville fälla 60-åringen för grovt sjöfylleri enligt åtalet.

Domen kan överklagas till Göta hovrätt senast den 25 november.

Mannen stod åtalad vid Skaraborgs tingsrätt misstänkt för grovt sjöfylleri. I polisförhör nekade han till brott.

I domen som kom på tisdagen går att läsa att 60-åringen, enligt åklagaren, gick för motor i sundet under det att han sov. Han var därför att betrakta som ”en påtaglig fara för säkerheten till sjöss”.

Efter en ”uppslitande familjeangelägenhet” gav sig mannen ut i sin båt kvällen före den aktuella dagen, den 30 juli. Han drack två tredjedelar av en flaska whisky samt öl.

Stack från notan

Dagen efter avsåg han att segla hem, men kände sig lite ”darrig” på grund av blodsockerfall (mannen har diabetes) och så bar det av till krogen vid Laxhall. Han beställde där en öl och en förrätt. Han drack upp halva ölen men eftersom maten dröjde blev han irriterad och stack iväg – utan att betala.

En anställd, tillsammans med en person som just sjösatt sin båt, kom ifatt mannen, fick honom att ankra, och tillkallade polis.

Eftersupning

60-åringen hävdade att han druckit en tredjedels flaska whisky efter ankringen. Domstolen anser att detta med eftersupning inte kan anses motbevisat av åklagaren.

Vittnena berättade under förhandlingen om en man som uppträdde yrvaket och som sluddrade när de lyckades väcka honom. 60-åringen å sin sida invände och förklarade att han satt med nedböjt huvud och kisade när den andra båten kom ifatt honom.

Uppträdde berusat

Domstolen konstaterar att han sovit under färd och uppträtt berusat, men ställer i domen frågan om han sovit på grund av alkoholen. Man anser att mannen till viss del levererat en ”efterkonstruktion”, men att det inte går att utesluta att han påverkats av sin diabetes.

Med hänsyn till osäkerhet hur mycket alkohol han hade i sig under själva båtfärden, och med hänsyn till att båten framfördes rakt med låg hastighet, finner inte rätten ”att det är ställt utom allt rimligt tvivel att han på grund av alkohol inte kunnat framföra båten på ett betryggande sätt”.

Och friar därmed alltså mannen.

De ville fälla

Domstolens ordförande, Caroline Lundgren, och en nämndeman anförde skiljaktig mening. Domaren ville fälla mannen för sjöfylleri och ansåg att han sovit på grund av berusningen. Nämndemannen ansåg i sak det samma och ville fälla 60-åringen för grovt sjöfylleri enligt åtalet.

Domen kan överklagas till Göta hovrätt senast den 25 november.

  • C. Lundh