04 nov 2014 16:30

23 jan 2015 14:44

750 miljoner kronor extra till vården

VÄSTRA GÖTALAND: Majoriteten höjer skatten och satsar på viktiga områden

Den blågröna majoriteten höjer skatten men lovar en ökad satsning på vården och kollektivtrafiken i sin budget.

Skattehöjningen med 35 öre ger ett tillskott på 1,2 miljarder.

Den nya regionledningen (MP+M+FP+KD+C) har flera hål att stoppa pengarna i men vården och kollektivtrafiken prioriteras.

– Nu har vi pengar för att kunna satsa på båda, säger Johnny Magnusson (M).

750 miljoner ska gå till att lösa sjukhusgruppernas problem med ekonomin och tillgängligheten. Jonas Andersson (FP) konstaterade att den traditionella resursfördelningsmodellen ska tillämpas, vilket innebär att cirka 100 miljoner lär hamna hos Skaraborgs sjukhus:

– Vi ska göra en bedömning av de olika sjukhusens problematik. Vi vill ersätta sparbeting med långsiktiga utvecklingsmöjligheter. Vid slutet av 2015 ska sjukhusen visa upp en god ekonomi och tillgänglighet.

I det tidigare styrets budget fanns en skrivning om att Skas skulle kompenseras för hyreshöjning.

– Vi ska inte köra med olika speciallösningar, men Skas kommer säkert att bli väl tillgodosett, säger Johnny Magnusson.

100 miljoner ska gå till att stärka sjukhusens akutvårdkedjor. Varje sjukhus största problem ska identifieras innan tillskottet, som även betalas ut under 2016 och 2017, fördelas. Under de närmaste tre åren kommer även psykiatrin att förstärkas med totalt 200 miljoner.

Däremot försvinner den fria tandvården upp till 25 år, som skulle ha trätt i kraft under 2015. I stället fryses reformen och gränsen sätts vid 24 år, trots att flera av partierna innan valet att de ville återgå till 19 årsgränsen.

– Det är knepigt att avveckla ett förslag som är på väg att införas nationellt, betonar Jonas Andersson.

Studentrabatt

På kollektivtrafiksidan fortsätts satsningen på att utöka trafiken.

– Vi kommer att införa en generell rabatt för studenter, vilket vi inte har just nu. Exakt hur det blir återkommer vi till, säger Birgitta Losman (MP).

Ledningen vill även använda det så kallade Pågatågskonceptet, vilket innebär att de mindre järnvägsbanorna och stationerna används mer, för att ge landsbygden ett lyft. Tidigare har MP lyft fram Karlsborgsbanan som ett bra exempel.

– Kollektivtrafiknämnden, Västtrafik och kommunerna ska gå igenom vad som krävs. Karlsborgsbanans framtid kan avgöras om parterna kommer fram till att de tycker att det är bra att använda banan, säger Birgitta Losman.

Johnny Magnusson var mer konkret:

– Det här gäller nog mer Stenstorp, Floby och Vara än Tibro och Karlsborg.

Skattehöjningen med 35 öre ger ett tillskott på 1,2 miljarder.

Den nya regionledningen (MP+M+FP+KD+C) har flera hål att stoppa pengarna i men vården och kollektivtrafiken prioriteras.

– Nu har vi pengar för att kunna satsa på båda, säger Johnny Magnusson (M).

750 miljoner ska gå till att lösa sjukhusgruppernas problem med ekonomin och tillgängligheten. Jonas Andersson (FP) konstaterade att den traditionella resursfördelningsmodellen ska tillämpas, vilket innebär att cirka 100 miljoner lär hamna hos Skaraborgs sjukhus:

– Vi ska göra en bedömning av de olika sjukhusens problematik. Vi vill ersätta sparbeting med långsiktiga utvecklingsmöjligheter. Vid slutet av 2015 ska sjukhusen visa upp en god ekonomi och tillgänglighet.

I det tidigare styrets budget fanns en skrivning om att Skas skulle kompenseras för hyreshöjning.

– Vi ska inte köra med olika speciallösningar, men Skas kommer säkert att bli väl tillgodosett, säger Johnny Magnusson.

100 miljoner ska gå till att stärka sjukhusens akutvårdkedjor. Varje sjukhus största problem ska identifieras innan tillskottet, som även betalas ut under 2016 och 2017, fördelas. Under de närmaste tre åren kommer även psykiatrin att förstärkas med totalt 200 miljoner.

Däremot försvinner den fria tandvården upp till 25 år, som skulle ha trätt i kraft under 2015. I stället fryses reformen och gränsen sätts vid 24 år, trots att flera av partierna innan valet att de ville återgå till 19 årsgränsen.

– Det är knepigt att avveckla ett förslag som är på väg att införas nationellt, betonar Jonas Andersson.

Studentrabatt

På kollektivtrafiksidan fortsätts satsningen på att utöka trafiken.

– Vi kommer att införa en generell rabatt för studenter, vilket vi inte har just nu. Exakt hur det blir återkommer vi till, säger Birgitta Losman (MP).

Ledningen vill även använda det så kallade Pågatågskonceptet, vilket innebär att de mindre järnvägsbanorna och stationerna används mer, för att ge landsbygden ett lyft. Tidigare har MP lyft fram Karlsborgsbanan som ett bra exempel.

– Kollektivtrafiknämnden, Västtrafik och kommunerna ska gå igenom vad som krävs. Karlsborgsbanans framtid kan avgöras om parterna kommer fram till att de tycker att det är bra att använda banan, säger Birgitta Losman.

Johnny Magnusson var mer konkret:

– Det här gäller nog mer Stenstorp, Floby och Vara än Tibro och Karlsborg.

  • Alf Ehn

Budgeten i korthet

Den nya majoriteten har justerat det tidigare styrets budgetförslag för 2015. Här är några av förändringarna:

Skatten höjs med 35 öre till 11,48 kronor.

750 miljoner ska lösa strukturella ekonomiska och tillgänglighetsmässiga problem hos sjukhusen.

100 miljoner ska gå till förbättringar i akutvårdkedjan.

Psykiatrin tillförs 200 miljoner extra under 2015-2017.

Miljönämndens budget höjs med 15 miljoner.

10 miljoner extra ska gå till det fria kulturlivet och barn- och ungdomskultur.

Studentrabatt i kollektivtrafiken.

Satsning på Pågatågskonceptet.

Källa: Regionmajoriteten (MP+M+FP+C+KD)