03 nov 2014 17:23

07 jan 2015 12:16

Polis anmäld efter fördröjd frigivning

En polisinspektör i Västra Götaland kontrollerade inte att ett beslut om frigivning verkställts. Det innebar att frigivningen av en anhållen person försenades med drygt 18 timmar.
Nu anmäls hon till polisens personalansvarsnämnd.

Den 12 juli 2013 beslutade åklagare att häva ett anhållningsbeslut. Åklagaren delegerade till en polisinspektör vid Länskriminalen i Västra Götaland att verkställa beslutet. Polisinspektören kontaktade med anledning av detta personintaget via e-post och meddelade att den person beslutet rörde skulle friges.

Ingen bekräftelse

Hon fick däremot ingen bekräftelse på att någon mottagit hennes meddelande och inte heller att frigivningen verkställts.

Dagen därpå kontaktade polisinspektören sin chef för att försäkra sig om att så skett. Det uppdagades då att frigivningen av okänd anledning inte verkställts och att frigivningen försenats med drygt 18 timmar.

Tre dagar efter händelsen upprättades en anmälan med anledning av det inträffade.

Inget brott

Åklagaren beslutade den 21 augusti 2013 att lägga ned förundersökningen med motiveringen att det inte längre fanns anledning att anta att brott, som hör under allmänt åtal, hade begåtts.

Polismyndigheten har beslutat att överlämna ärendet för prövning i Personalansvarsnämnden. Det handlar om en begäran om disciplinpåföljd.

Myndighetens bedömning är att det avgörande misstaget var det faktum att polisinspektören underlät att begära bekräftelse på att beslutet hade verkställts.

Den 12 juli 2013 beslutade åklagare att häva ett anhållningsbeslut. Åklagaren delegerade till en polisinspektör vid Länskriminalen i Västra Götaland att verkställa beslutet. Polisinspektören kontaktade med anledning av detta personintaget via e-post och meddelade att den person beslutet rörde skulle friges.

Ingen bekräftelse

Hon fick däremot ingen bekräftelse på att någon mottagit hennes meddelande och inte heller att frigivningen verkställts.

Dagen därpå kontaktade polisinspektören sin chef för att försäkra sig om att så skett. Det uppdagades då att frigivningen av okänd anledning inte verkställts och att frigivningen försenats med drygt 18 timmar.

Tre dagar efter händelsen upprättades en anmälan med anledning av det inträffade.

Inget brott

Åklagaren beslutade den 21 augusti 2013 att lägga ned förundersökningen med motiveringen att det inte längre fanns anledning att anta att brott, som hör under allmänt åtal, hade begåtts.

Polismyndigheten har beslutat att överlämna ärendet för prövning i Personalansvarsnämnden. Det handlar om en begäran om disciplinpåföljd.

Myndighetens bedömning är att det avgörande misstaget var det faktum att polisinspektören underlät att begära bekräftelse på att beslutet hade verkställts.

  • Per Warvlin