03 nov 2014 16:47

07 jan 2015 12:03

Fånge tvingades avbryta studier

MARIESTAD

Vid förflyttningen från anstalten Johannesberg till Hall-anstalten fördröjdes transporten av den intagnes tillhörigheter med flera veckor. Han tvingades avbryta sina högskolestudier eftersom han inte hade material.

Det uppger mannen i en anmälan till justitieombudsmannen. JO kritiserar nu anstalten Hall för att inte mer gjorts för att säkerställa att sakerna kom fram inom skälig tid.

Vid förflyttningen från anstalten Johannesberg till Hall-anstalten fördröjdes transporten av den intagnes tillhörigheter med flera veckor. Han tvingades avbryta sina högskolestudier eftersom han inte hade material.

Det uppger mannen i en anmälan till justitieombudsmannen. JO kritiserar nu anstalten Hall för att inte mer gjorts för att säkerställa att sakerna kom fram inom skälig tid.