30 okt 2014 17:41

23 jan 2015 14:44

Sjöfågeljakten ger Jonas stora naturupplevelser

ÖJA, SJÖN ÖSTEN: Det ställs hårda krav på de fåtaliga jägarna

Innan ljuset gått upp över sjön Östens naturvårdsområde ger sig Jonas Schagerström ut med sin kanadensare och sina hundar för att jaga sjöfåglar.
– Från kanoten upplever jag naturens tjusning, säger Jonas som främst siktar in sig på gräsänderna.

Jonas jagar ofta med Alexander Johansson som är från Åsbro utanför Kumla. Han och Jonas arbetar med ungdomar som har olika problem.

Jonas jagar från sin kanadensare med ombyggda pontoner som gör att den inte kan välta. Han jagar främst gräsänder men skjuter även gäss och då är det mest grågäss och kanadagäss men sädgässen är fredade.

Han arrenderar jaktmarker vid Öja båtplats i sjön Östens naturvårdsområde som är uppdelad i olika byars samfällda vatten. Varje by jagar på sitt vatten. För att få jaga på sjön ska man vara medlem i sjön Östens viltvårdsorganisation.

Trogna jaktvänner

Jonas jagar på Öja bys vatten uppifrån Tidans utlopp ner till Flistadviken och på Öja bys samfällda sjövatten.

Hans hundar, flat coated retrievern Wilma och vorstehn Ari är trogna jaktvänner.

– Hundarna är superviktiga att ha med sig, säger Jonas. Han menar att de flesta fågelskådare missar naturens tjusning från sjön när de inte är ute i en kanot utan kikarspanar från land.

– Jag har sett svanar på tre meters håll och örnar som jagat. En stor örn som hade tagit ett byte släppte det 40 meter från mig där jag satt i kanoten.

Han får sitta i vassen och gömma sig. För att locka till sig fåglarna lägger han ut andvättar för att inte få för långt skotthåll. Han använder även lockpipor, en svart för kanadagås och en silverfärgad för gräsand.

Det finns ingen kvot för hur många fåglar som får skjutas men enligt Jonas är det nästan inga andra jägare ute. Dessutom är två dagar i veckan, varje måndag och tisdag, jaktfria dagar. Åtgärden är till för fågelskådarna.

Gräsänder, krickor och knipor får jagas från den 21 augusti.

– Det är en delikatess att få äta rökt gräsand på smörgåsen till frukost, menar Jonas.

Myggjagare

– Nu är det drag runt sjön både bland myggföreningen och betesföreningen säger Inge Johansson. Från sitt köksfönster har han en magnifik utsikt mot sjöängarna vid Flistadviken. Han kör jordfräs för att bekämpa myggsvärmarna. Skövdes, liksom Mariestads och Törebodas kommuner har gett sina stöd till myggfällor.

Både Inge och Jonas är positiva till fågelskådaren Kent-Ove Hvass förslag att sjön Östen ska höjas med 20 till 25 centimeter.

– Detta håller vi med honom om. Men då måste det vara en höjning på sommarvattnet, säger Inge.

Jonas fiskar också i sjön och då är det flugfiske efter gädda enligt modellen fånga och släng tillbaka som gäller för honom. Gäddornas lekområden har minskat när sjön har sjunkit.

Ibland träffar Jonas på fågelskådarna. Han vill ha en bra relation med dem och visa att han kan känna igen olika arter.

– Vi bedriver även naturvårdande verksamhet. Varje gång vi jagar rensar vi bort skräp som plastdunkar, bojar, ryggsäckar och annat som flyter upp. Dessutom skjuter vi predatorer som rävar och minkar som tar fåglarna.

Jonas jagar ofta med Alexander Johansson som är från Åsbro utanför Kumla. Han och Jonas arbetar med ungdomar som har olika problem.

Jonas jagar från sin kanadensare med ombyggda pontoner som gör att den inte kan välta. Han jagar främst gräsänder men skjuter även gäss och då är det mest grågäss och kanadagäss men sädgässen är fredade.

Han arrenderar jaktmarker vid Öja båtplats i sjön Östens naturvårdsområde som är uppdelad i olika byars samfällda vatten. Varje by jagar på sitt vatten. För att få jaga på sjön ska man vara medlem i sjön Östens viltvårdsorganisation.

Trogna jaktvänner

Jonas jagar på Öja bys vatten uppifrån Tidans utlopp ner till Flistadviken och på Öja bys samfällda sjövatten.

Hans hundar, flat coated retrievern Wilma och vorstehn Ari är trogna jaktvänner.

– Hundarna är superviktiga att ha med sig, säger Jonas. Han menar att de flesta fågelskådare missar naturens tjusning från sjön när de inte är ute i en kanot utan kikarspanar från land.

– Jag har sett svanar på tre meters håll och örnar som jagat. En stor örn som hade tagit ett byte släppte det 40 meter från mig där jag satt i kanoten.

Han får sitta i vassen och gömma sig. För att locka till sig fåglarna lägger han ut andvättar för att inte få för långt skotthåll. Han använder även lockpipor, en svart för kanadagås och en silverfärgad för gräsand.

Det finns ingen kvot för hur många fåglar som får skjutas men enligt Jonas är det nästan inga andra jägare ute. Dessutom är två dagar i veckan, varje måndag och tisdag, jaktfria dagar. Åtgärden är till för fågelskådarna.

Gräsänder, krickor och knipor får jagas från den 21 augusti.

– Det är en delikatess att få äta rökt gräsand på smörgåsen till frukost, menar Jonas.

Myggjagare

– Nu är det drag runt sjön både bland myggföreningen och betesföreningen säger Inge Johansson. Från sitt köksfönster har han en magnifik utsikt mot sjöängarna vid Flistadviken. Han kör jordfräs för att bekämpa myggsvärmarna. Skövdes, liksom Mariestads och Törebodas kommuner har gett sina stöd till myggfällor.

Både Inge och Jonas är positiva till fågelskådaren Kent-Ove Hvass förslag att sjön Östen ska höjas med 20 till 25 centimeter.

– Detta håller vi med honom om. Men då måste det vara en höjning på sommarvattnet, säger Inge.

Jonas fiskar också i sjön och då är det flugfiske efter gädda enligt modellen fånga och släng tillbaka som gäller för honom. Gäddornas lekområden har minskat när sjön har sjunkit.

Ibland träffar Jonas på fågelskådarna. Han vill ha en bra relation med dem och visa att han kan känna igen olika arter.

– Vi bedriver även naturvårdande verksamhet. Varje gång vi jagar rensar vi bort skräp som plastdunkar, bojar, ryggsäckar och annat som flyter upp. Dessutom skjuter vi predatorer som rävar och minkar som tar fåglarna.

  • Jan Fleischmann