29 okt 2014 14:14

07 jan 2015 12:16

Företagare dömd för skattebrott

Villkorlig dom och dagsböter

En Mariestadsföretagare i 55-årsåldern har dömts till villkorlig dom och 40 dagsböter för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

Det var i slutet på mars som Mariestadsbon anhölls misstänkt för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Han släpptes fri efter några dagar.

En kompanjon i samma ålder var inledningsvis också misstänkt, men friades sedan helt.

Patrik Eriksson, kriminalinspektör vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg, berättar vad som han hänt:

– Det handlade om ett aktiebolag där det fanns två styrelseledamöter, där den ena anmälde den andre. Den som blev anmäld har nu godkänt ett strafföreläggande som är en lagakraftvunnen dom.

Inte grovt

Mariestadsbon har dömts för bokföringsbrott av normalgraden för verksamhetsåret 2010 och försvårande av skattekontroll verksamhetsåren 2010 och 2011.

Påföljden är villkorlig dom förenat med 40 dagsböter, samt 500 kronor till Brottsofferfonden.

– Bokföringsbrottet från 2010 handlar om att han har felaktigt bokfört, eller låtit någon annan bokföra, privata kostnader på 60 000 kronor som kostnadsposter i bolagets bokföring, säger Patrik Eriksson.

En konkurs för det aktuella aktiebolaget inleddes den 16 oktober.

Det var i slutet på mars som Mariestadsbon anhölls misstänkt för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Han släpptes fri efter några dagar.

En kompanjon i samma ålder var inledningsvis också misstänkt, men friades sedan helt.

Patrik Eriksson, kriminalinspektör vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg, berättar vad som han hänt:

– Det handlade om ett aktiebolag där det fanns två styrelseledamöter, där den ena anmälde den andre. Den som blev anmäld har nu godkänt ett strafföreläggande som är en lagakraftvunnen dom.

Inte grovt

Mariestadsbon har dömts för bokföringsbrott av normalgraden för verksamhetsåret 2010 och försvårande av skattekontroll verksamhetsåren 2010 och 2011.

Påföljden är villkorlig dom förenat med 40 dagsböter, samt 500 kronor till Brottsofferfonden.

– Bokföringsbrottet från 2010 handlar om att han har felaktigt bokfört, eller låtit någon annan bokföra, privata kostnader på 60 000 kronor som kostnadsposter i bolagets bokföring, säger Patrik Eriksson.

En konkurs för det aktuella aktiebolaget inleddes den 16 oktober.

  • Per Warvlin