28 okt 2014 17:09

23 jan 2015 14:21

Så här utföll valen

MARIESTAD

Följande val gjordes i samband med måndagens sammanträde med nya kommunfullmäktige.

Till ordförande i kommunstyrelsen valdes Johan Abrahamsson (M). Rune Skogsberg (C) fick uppdraget som förste vice ordförande och Marianne Kjellquist (S) som andre vice ordförande. Övriga ledamöter är Janne Jansson (S), Ida Ekeroth (S), Sture Pettersson (S), Nils Farken (MP), Marie Engström Rosengren (V), Henrik Karlsson (politisk vilde), Erik Ekblom (M), Anette Karlsson (M), Morgan Forsberg (KD) och Göran Hellström (FP).

Ersättare i kommunstyrelsen blir Björn Nilsson (S), Linnea Wall (S), Leif Udéhn (S), Terese Weckström (S), Mats Karlsson (MP), Per Rosengren (V), John-Gunnar Nilsson (M), Björn Fagerlund (M), Stellan Kronberg (M), Sandra Magnusson (M), Johan Gotthardsson (FP), Sven-Inge Eriksson (KD) och Anders Karlsson (C).

Jan Wahn (S) fortsätter som ordförande i kommunfullmäktige. Cathrine Kronberg (M) blir förste vice ordförande och Gerd Larsson (S) andre vice ordförande.

Ordförande i revisionen blev Lennart Ström (S) med Rune Kjernald (C) som vice ordförande. Övriga ledamöter;Lena Garre (S), Kent Lindqvist (V), Björn Andersson (M) och Bengt-Olof Aronsson (FP).

Valberedningen fick följande sammansättning; ordförande Maria Jansson (C), vice ordförande Marie Molin (S), Nils Farken (MP), Jan Hallström (FP) och Morgan Forsberg (KD).

Följande val gjordes i samband med måndagens sammanträde med nya kommunfullmäktige.

Till ordförande i kommunstyrelsen valdes Johan Abrahamsson (M). Rune Skogsberg (C) fick uppdraget som förste vice ordförande och Marianne Kjellquist (S) som andre vice ordförande. Övriga ledamöter är Janne Jansson (S), Ida Ekeroth (S), Sture Pettersson (S), Nils Farken (MP), Marie Engström Rosengren (V), Henrik Karlsson (politisk vilde), Erik Ekblom (M), Anette Karlsson (M), Morgan Forsberg (KD) och Göran Hellström (FP).

Ersättare i kommunstyrelsen blir Björn Nilsson (S), Linnea Wall (S), Leif Udéhn (S), Terese Weckström (S), Mats Karlsson (MP), Per Rosengren (V), John-Gunnar Nilsson (M), Björn Fagerlund (M), Stellan Kronberg (M), Sandra Magnusson (M), Johan Gotthardsson (FP), Sven-Inge Eriksson (KD) och Anders Karlsson (C).

Jan Wahn (S) fortsätter som ordförande i kommunfullmäktige. Cathrine Kronberg (M) blir förste vice ordförande och Gerd Larsson (S) andre vice ordförande.

Ordförande i revisionen blev Lennart Ström (S) med Rune Kjernald (C) som vice ordförande. Övriga ledamöter;Lena Garre (S), Kent Lindqvist (V), Björn Andersson (M) och Bengt-Olof Aronsson (FP).

Valberedningen fick följande sammansättning; ordförande Maria Jansson (C), vice ordförande Marie Molin (S), Nils Farken (MP), Jan Hallström (FP) och Morgan Forsberg (KD).

  • Tomas Höglund