28 okt 2014 17:03

23 jan 2015 14:21

Politiker blir mer digitala

Beslutade att köpa in surfplattor

Som väntat beslutade kommunfullmäktige att Mariestads politiker ska utrustas med surfplattor.
– Miljöpartiet välkomnar digitaliseringen som innebär att pappersförbrukningen minskar, sa Caisa Lycken (MP).

Totalt ska 60 iPads köpas in då fullmäktiges 49 ledamöter under våren 2015 övergår till digitala handlingar vid sina sammanträden. Övriga elva surfplattor kommer att vara tillgängliga för tjänstgörande ersättare i fullmäktige och nämnder. Inköpskostnaden uppgår till 342 000 kronor och finansieras inom kommunstyrelsens budget.

Fullmäktige beslutade vidare att tillåta socialnämnden att gå med ett underskott på 3,6 miljoner kronor. Bakgrunden är ökade kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorgen under sommaren. Caisa Lycken (MP), som gjorde debut i fullmäktige, undrade om kommunstyrelsen fattat beslut i den aktuella frågan utifrån ”muntlig information” och om nämnden upprättat någon åtgärdsplan.

– Självklart har vi underlag i pappersform när vi tar beslut. Socialnämnden har även antagit en handlingsplan, förklarade kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M).

– I övergångsperioden efter valet har nyvalda ledamöter inte haft tillgång till politikerportalen där alla handlingar finns. Det här är något vi får ta lärdom av och förbättra, konstaterade Abrahamsson vidare.

Caisa Lycken hade också en fråga om jurister granskat det upprättade samverkansavtalet för samhällsorientering, initierat av Skaraborgs kommunalförbund. Beskedet från Anette Karlsson (M), ordförande i utbildningsnämnden, var att det inte framkommit någon kritik då dokumentet granskats.

Totalt ska 60 iPads köpas in då fullmäktiges 49 ledamöter under våren 2015 övergår till digitala handlingar vid sina sammanträden. Övriga elva surfplattor kommer att vara tillgängliga för tjänstgörande ersättare i fullmäktige och nämnder. Inköpskostnaden uppgår till 342 000 kronor och finansieras inom kommunstyrelsens budget.

Fullmäktige beslutade vidare att tillåta socialnämnden att gå med ett underskott på 3,6 miljoner kronor. Bakgrunden är ökade kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorgen under sommaren. Caisa Lycken (MP), som gjorde debut i fullmäktige, undrade om kommunstyrelsen fattat beslut i den aktuella frågan utifrån ”muntlig information” och om nämnden upprättat någon åtgärdsplan.

– Självklart har vi underlag i pappersform när vi tar beslut. Socialnämnden har även antagit en handlingsplan, förklarade kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M).

– I övergångsperioden efter valet har nyvalda ledamöter inte haft tillgång till politikerportalen där alla handlingar finns. Det här är något vi får ta lärdom av och förbättra, konstaterade Abrahamsson vidare.

Caisa Lycken hade också en fråga om jurister granskat det upprättade samverkansavtalet för samhällsorientering, initierat av Skaraborgs kommunalförbund. Beskedet från Anette Karlsson (M), ordförande i utbildningsnämnden, var att det inte framkommit någon kritik då dokumentet granskats.

  • Tomas Höglund