27 okt 2014 16:26

07 jan 2015 12:16

Tajt schema i hemvården

Inga inlagda fikapauser efter förändrad planering

Från och med den här veckan finns inga fikaraster inbokade i hemvårdspersonalens detaljerade scheman. Anställda tolkar det som att pauser får tas endast i mån av tid.

Socialnämnden ser ut att dra över budget rejält i år, och för att minimera de röda siffrorna ska en rad åtgärder vidtas. Detta har MT berättat om i tidigare artiklar.

Att göra hemvården mer effektiv är en del i arbetet. Det datorstyrda planeringssystemet Lapscare, som används sedan en tid tillbaka, har höjt säkerheten när det gäller att omsorgstagarna får den hjälp de betalar för. Däremot har systemet inte gett den ekonomiska besparing som man hade hoppats på.

”Tid är pengar”

I en översyn av hur systemet används har bland annat inplanerade fikaraster tagits bort. Förändringen skapade redan på måndagsmorgonen reaktioner hos hemvårdspersonal på flera håll i kommunen. Ingen ville dock framträda med sitt namn i tidningen.

– Man vill kunna komma in en stund på förmiddagen, och gå på toaletten och så. Och man behöver ha kontakten kollegor emellan, resonerar en av de hemvårdsanställda som MT talat med.

– De tycker väl att vi tar för lång tid på oss när vi tar paus. Tid är ju pengar numera, säger en annan.

Vad säger dina kollegor om förändringen?

– Ska jag vara ärlig har jag inte träffat nån. Jag brukar kunna åka in och fika men i dag har jag varit ute hela tiden.

Får pausa

Socialchef Lotta Hjoberg säger dock att förändringen inte handlar om att förvägra någon en paus i arbetet, utan ska ses som ett sätt att göra arbetsdagen mer flexibel. I stället för den tidigare fikapausen finns 20 minuters så kallad kringtid inlagd under förmiddagen. Den kan användas för paus när tillfälle ges.

– Jag förstår om det kan tolkas som att vi tar bort pausen, men det är inte avsikten, säger Hjoberg.

Fackförbundet Kommunals Liselotte Max tycker att 20 minuter för förflyttning till och från arbetsplatsen plus fikapaus låter lite:

– På den tiden tror jag inte särskilt många hinner in, säger hon.

Socialnämnden ser ut att dra över budget rejält i år, och för att minimera de röda siffrorna ska en rad åtgärder vidtas. Detta har MT berättat om i tidigare artiklar.

Att göra hemvården mer effektiv är en del i arbetet. Det datorstyrda planeringssystemet Lapscare, som används sedan en tid tillbaka, har höjt säkerheten när det gäller att omsorgstagarna får den hjälp de betalar för. Däremot har systemet inte gett den ekonomiska besparing som man hade hoppats på.

”Tid är pengar”

I en översyn av hur systemet används har bland annat inplanerade fikaraster tagits bort. Förändringen skapade redan på måndagsmorgonen reaktioner hos hemvårdspersonal på flera håll i kommunen. Ingen ville dock framträda med sitt namn i tidningen.

– Man vill kunna komma in en stund på förmiddagen, och gå på toaletten och så. Och man behöver ha kontakten kollegor emellan, resonerar en av de hemvårdsanställda som MT talat med.

– De tycker väl att vi tar för lång tid på oss när vi tar paus. Tid är ju pengar numera, säger en annan.

Vad säger dina kollegor om förändringen?

– Ska jag vara ärlig har jag inte träffat nån. Jag brukar kunna åka in och fika men i dag har jag varit ute hela tiden.

Får pausa

Socialchef Lotta Hjoberg säger dock att förändringen inte handlar om att förvägra någon en paus i arbetet, utan ska ses som ett sätt att göra arbetsdagen mer flexibel. I stället för den tidigare fikapausen finns 20 minuters så kallad kringtid inlagd under förmiddagen. Den kan användas för paus när tillfälle ges.

– Jag förstår om det kan tolkas som att vi tar bort pausen, men det är inte avsikten, säger Hjoberg.

Fackförbundet Kommunals Liselotte Max tycker att 20 minuter för förflyttning till och från arbetsplatsen plus fikapaus låter lite:

– På den tiden tror jag inte särskilt många hinner in, säger hon.

  • Carin Söder