24 okt 2014 12:40

07 jan 2015 12:16

Sålde olagligt öl och vin

TINGET

En 47-årig Mariestadsbo har dömts för 13 fall av olovlig försäljning av alkohol.

Skaraborgs tingsrätt bestämde påföljden till villkorlig dom med 75 timmars samhällstjänst.

Om fängelse hade valts som påföljd, hade mannen fått skaka galler i två månader.

Domen kan överklagas till Göta hovrätt senast den 13 november.

En 47-årig Mariestadsbo har dömts för 13 fall av olovlig försäljning av alkohol.

Skaraborgs tingsrätt bestämde påföljden till villkorlig dom med 75 timmars samhällstjänst.

Om fängelse hade valts som påföljd, hade mannen fått skaka galler i två månader.

Domen kan överklagas till Göta hovrätt senast den 13 november.