24 okt 2014 10:39

07 jan 2015 12:03

41-åring dömd för ofredande

TINGET

En 41-årig man från Mariestad har av Skaraborgs tingsrätt dömts för ofredande. Mannen friades från åtalspunkten misshandel.

Påföljden bestämdes till 40 dagsböter.

Skadeståndsyrkanden fanns från två målsägare, men dessa yrkanden ogillades av tingsrätten.

Domen kan överklagas till Göta hovrätt senast den 13 november.

En 41-årig man från Mariestad har av Skaraborgs tingsrätt dömts för ofredande. Mannen friades från åtalspunkten misshandel.

Påföljden bestämdes till 40 dagsböter.

Skadeståndsyrkanden fanns från två målsägare, men dessa yrkanden ogillades av tingsrätten.

Domen kan överklagas till Göta hovrätt senast den 13 november.