24 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:03

Digital skyltning på gång längs E20

Kommunens utvecklingsavdelning hade till ksaus:s onsdagsmöte upprättat ett beslutsunderlag i två delar, gällande digitala skyltar längs E20.

Dessa skyltar är tänkta att informera om kommunen, publika arrangemang och även ge lokala privata företag en chans att synas.

Det ena alternativet handlar om två skyltar som kommunen köper och sedan sköter driften av.

Det andra alternativet innebär att kommunen upplåter mark och ingår avtal med en privat aktör – där kommunen får 25 procent av visningstiden kostnadsfritt.

– Vi beslutade att gå vidare och att etablera de här skyltarna enligt förslag två, alltså i samarbete med en extern aktör, säger kommunalrådet Johan Abrahamsson.

– I den förhandlingen ska vi säkerställa att den som står för de övriga 75 procenten av visningstiden enbart får skylta för angelägenheter som rör Mariestad.

– Vi vill alltså inte se att någon kan köpa reklam för att få folk att åka till Marieberg eller Skövde för att handla.

Dessa skyltar är tänkta att informera om kommunen, publika arrangemang och även ge lokala privata företag en chans att synas.

Det ena alternativet handlar om två skyltar som kommunen köper och sedan sköter driften av.

Det andra alternativet innebär att kommunen upplåter mark och ingår avtal med en privat aktör – där kommunen får 25 procent av visningstiden kostnadsfritt.

– Vi beslutade att gå vidare och att etablera de här skyltarna enligt förslag två, alltså i samarbete med en extern aktör, säger kommunalrådet Johan Abrahamsson.

– I den förhandlingen ska vi säkerställa att den som står för de övriga 75 procenten av visningstiden enbart får skylta för angelägenheter som rör Mariestad.

– Vi vill alltså inte se att någon kan köpa reklam för att få folk att åka till Marieberg eller Skövde för att handla.

  • C. Lundh