23 okt 2014 16:47

07 jan 2015 12:03

Fel medicin ledde till sjukhusvistelse

En miss i fördelningen av läkemedel i Mariestads hemvård fick till följd att en omsorgstagare fick fel medicin. Nu har kommunen upprättat en Lex Maria-anmälan i ärendet.

Den drabbade fördes till sjukhus för observation när felet upptäcktes och kunde åka hem efter fem timmar. Enligt anmälan var tillståndet för omsorgstagaren hela tiden stabilt.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har genomfört en intern utredning med anledning av händelsen.

Den drabbade fördes till sjukhus för observation när felet upptäcktes och kunde åka hem efter fem timmar. Enligt anmälan var tillståndet för omsorgstagaren hela tiden stabilt.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har genomfört en intern utredning med anledning av händelsen.