23 okt 2014 12:47

07 jan 2015 12:03

Ekonomichefsfrågan läggs på is

Ekonomichef Maria Vaziri har som sektorschef för kommunledningskontoret fått ett utökat och övergripande ansvarsområde.

I det läget har det uppstått ett behov av en ekonomichef under Vaziri.

Ksau hade på onsdagen att ta ställning till en tjänstemannaskrivelse med två olika alternativ. Antingen externrekrytera en ny ekonomichef från den 1 januari 2015, eller att internrekrytera från och med samma datum.

– Vi lyfte ut ärendet och ska ha med det i ett fortsatt budgetarbete. När budgeten antagits i fullmäktige kan vi börja diskutera vad vi har råd med, och inte råd med, säger kommunalrådet Johan Abrahamsson (M).

– I väntan på ett beslut i frågan får andra under sektorchefen täcka upp i ekonomiarbetet så gott det går.

Ekonomichef Maria Vaziri har som sektorschef för kommunledningskontoret fått ett utökat och övergripande ansvarsområde.

I det läget har det uppstått ett behov av en ekonomichef under Vaziri.

Ksau hade på onsdagen att ta ställning till en tjänstemannaskrivelse med två olika alternativ. Antingen externrekrytera en ny ekonomichef från den 1 januari 2015, eller att internrekrytera från och med samma datum.

– Vi lyfte ut ärendet och ska ha med det i ett fortsatt budgetarbete. När budgeten antagits i fullmäktige kan vi börja diskutera vad vi har råd med, och inte råd med, säger kommunalrådet Johan Abrahamsson (M).

– I väntan på ett beslut i frågan får andra under sektorchefen täcka upp i ekonomiarbetet så gott det går.