23 okt 2014 12:44

07 jan 2015 12:03

Medborgarförslag om skyltning vann gehör

Ett medborgarförslag från Ove Andersson på Torsö vann på onsdagen kommunstyrelsens arbetsutskotts gillande.

Det handlar om att skylta bättre till cykelvägen mot Torsö och Sjötorp.

Förslagsställaren hävdar att många cyklister som ska trampa till Torsö och Sjötorp i stället kommer fel och hamnar vid Snapen.

Tekniska förvaltningen har nu alltså fått i uppdrag av ksau att ordna med en bättre skyltning framdeles.

Ett medborgarförslag från Ove Andersson på Torsö vann på onsdagen kommunstyrelsens arbetsutskotts gillande.

Det handlar om att skylta bättre till cykelvägen mot Torsö och Sjötorp.

Förslagsställaren hävdar att många cyklister som ska trampa till Torsö och Sjötorp i stället kommer fel och hamnar vid Snapen.

Tekniska förvaltningen har nu alltså fått i uppdrag av ksau att ordna med en bättre skyltning framdeles.