22 okt 2014 12:07

23 jan 2015 14:43

Vadsbos änglar prisas

Elever och lärare jobbar hälsofrämjande

Tillsammans. Vadsbogymnasiet får pris för sitt hälsofrämjande arbete. En viktig del i detta är elevföreningen Vadsbos änglar.
– Vi har styrt upp föreläsningar om självkänsla och kroppsideal, berättar Julia Ahlin.

I dagarna delar hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg ut ett antal folkhälsopriser. En av fyra glada pristagare i regionen är Vadsbogymnasiet som 2010 drog igång ett projekt om arbetsmiljö och psykisk hälsa.

Målsättningen har varit att främja trivsel och goda relationer. Detta har gjorts bland annat genom arbete med att utveckla elevhälsan, utbildningsdagar för lärare och olika temadagar.

– När det gäller diskriminerande och kränkande behandling handlar allt om relationer. Där har skolan en uppdaterad plan. Ett av de stora problemen i dag är annars stress, säger kurator Kia Svensson.

Träffas ofta

Sedan några år tillbaka finns Vadsbos änglar på Vadsbogymnasiet. Elever ur olika årskurser träffas åtminstone en gång i månaden och utgångspunkten för diskussionerna är elevhälsa.

– Det går att komma med idéer om till exempel temadagar. Sen försöker vi få igenom det, säger Louise Nilsson som går samhällsvetenskapliga programmet i årskurs tre.

Elevhälsoteamets ambition är att ha ett trivselombud i varje klass, men där är man inte riktigt ännu. Lyssnar man på elevrepresentanterna Tyra Borell, Julia Ahlin, Louise Nilsson och Anton Johnsson verkar det hälsofrämjande arbetet vara på rätt väg.

– Jag tycker nog att vi tar hand om varandra rätt bra. Det förekommer inte så mycket mobbning, skolan känns som en trygg och lugn miljö, säger Anton Johnsson.

Fingertoppskänsla

I våras initierade Vadsbos änglar en temadag med föreläsningar om självkänsla och kroppsideal. Det är ständigt aktuella ämnen där inte minst sociala medier bidrar till en ökad press att visa ett lyckat yttre.

– Hela tiden ska man jämföras med andra. Jag tror att det påverkar hur många unga mår, säger Tyra Borell.

Tentaångest och funderingar på livet efter gymnasiet är annat som bidrar till stress.

Vadsbos änglar påpekar hur mycket en paus från det vanliga schemat kan göra. Och vikten av att vuxna visar lite fingertoppskänsla.

– Ibland kan det som vuxen vara bättre att backa undan och låta ungdomar ta mer ansvar själva, säger Anton Johnsson.

Västra Götalandsregionens folkhälsopris uppmuntrar Vadsbogymnasiet att fortsätta på den inslagna vägen med ökad kunskap kring elevernas hälsa. Skolans ambition är nu att ytterligare förstärka och utveckla änglarna.

I dagarna delar hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg ut ett antal folkhälsopriser. En av fyra glada pristagare i regionen är Vadsbogymnasiet som 2010 drog igång ett projekt om arbetsmiljö och psykisk hälsa.

Målsättningen har varit att främja trivsel och goda relationer. Detta har gjorts bland annat genom arbete med att utveckla elevhälsan, utbildningsdagar för lärare och olika temadagar.

– När det gäller diskriminerande och kränkande behandling handlar allt om relationer. Där har skolan en uppdaterad plan. Ett av de stora problemen i dag är annars stress, säger kurator Kia Svensson.

Träffas ofta

Sedan några år tillbaka finns Vadsbos änglar på Vadsbogymnasiet. Elever ur olika årskurser träffas åtminstone en gång i månaden och utgångspunkten för diskussionerna är elevhälsa.

– Det går att komma med idéer om till exempel temadagar. Sen försöker vi få igenom det, säger Louise Nilsson som går samhällsvetenskapliga programmet i årskurs tre.

Elevhälsoteamets ambition är att ha ett trivselombud i varje klass, men där är man inte riktigt ännu. Lyssnar man på elevrepresentanterna Tyra Borell, Julia Ahlin, Louise Nilsson och Anton Johnsson verkar det hälsofrämjande arbetet vara på rätt väg.

– Jag tycker nog att vi tar hand om varandra rätt bra. Det förekommer inte så mycket mobbning, skolan känns som en trygg och lugn miljö, säger Anton Johnsson.

Fingertoppskänsla

I våras initierade Vadsbos änglar en temadag med föreläsningar om självkänsla och kroppsideal. Det är ständigt aktuella ämnen där inte minst sociala medier bidrar till en ökad press att visa ett lyckat yttre.

– Hela tiden ska man jämföras med andra. Jag tror att det påverkar hur många unga mår, säger Tyra Borell.

Tentaångest och funderingar på livet efter gymnasiet är annat som bidrar till stress.

Vadsbos änglar påpekar hur mycket en paus från det vanliga schemat kan göra. Och vikten av att vuxna visar lite fingertoppskänsla.

– Ibland kan det som vuxen vara bättre att backa undan och låta ungdomar ta mer ansvar själva, säger Anton Johnsson.

Västra Götalandsregionens folkhälsopris uppmuntrar Vadsbogymnasiet att fortsätta på den inslagna vägen med ökad kunskap kring elevernas hälsa. Skolans ambition är nu att ytterligare förstärka och utveckla änglarna.

  • Niklas Lindström