22 okt 2014 10:35

07 jan 2015 12:16

Högskolan får högsta betyg

21 utbildningar till distriktssköterska har granskats av Universitetskanslersämbetet. Av dem är det bara högskolorna i Skövde och Borås som får högsta betyg.