20 okt 2014 08:27

07 jan 2015 12:16

Electrolux utreder ny verksamhet för Mariestad

Företagsledningen vid Electrolux fabrik i Mariestad har på nu morgonen informerat medarbetare och andra berörda parter att företaget inlett MBL-konsultationer om produktionen i fabriken.

Pressade marginaler har lett till högre krav på kostnadseffektiv produktion med stora volymer. Electrolux har under senare år gjort stora investeringar för att öka effektiviteten i fabriken i Mariestad. Mariestadsfabriken hävdar sig väl i produktivitet, men tillverkningskostnaden per produkt är trots detta inte konkurrenskraftig internationellt. Detta har lett till minskad efterfrågan på de produkter som tillverkas i fabriken och därmed sjunkande produktionsvolymer.

Hösten 2012 beslutade Electrolux att fokusera Mariestadsfabriken mot super-premiumprodukter. På grund av de marknadsmässiga och ekonomiska förutsättningarna har Electrolux sedan dess tvingats att begränsa utvecklingen av nya super-premiumprodukter, vilket lett till att fabriken gått miste om ytterligare produktionsvolym.

Koncernen satsar betydande resurser för att åstadkomma en fortsatt hållbar verksamhet vid fabriken med målsättning att finna en intern eller extern lösning. Potentiella alternativa lösningar kan inkludera:

• Tillverkning av nischade vitvaror av Electrolux eller av tredje part

• Tillverkning av komponenter av extern underleverantör

• Avyttring av fabriken till extern part för tillverkning av helt ny produktkategori

– Det är ett tråkigt men samtidigt nödvändigt besked. Våra kostnader är för höga och vår produktkategori är inte lönsam men vi har enormt kunniga och engagerade medarbetare här i Mariestad. Jag är därför hoppfull om att vi ska hitta en långsiktigt hållbar lösning för fortsatt verksamhet, säger Magnus Karlsson, platschef på Electrolux i Mariestad.

Vid fabriken i Mariestad arbetar idag cirka 250 medarbetare.

Texten uppdateras

Pressade marginaler har lett till högre krav på kostnadseffektiv produktion med stora volymer. Electrolux har under senare år gjort stora investeringar för att öka effektiviteten i fabriken i Mariestad. Mariestadsfabriken hävdar sig väl i produktivitet, men tillverkningskostnaden per produkt är trots detta inte konkurrenskraftig internationellt. Detta har lett till minskad efterfrågan på de produkter som tillverkas i fabriken och därmed sjunkande produktionsvolymer.

Hösten 2012 beslutade Electrolux att fokusera Mariestadsfabriken mot super-premiumprodukter. På grund av de marknadsmässiga och ekonomiska förutsättningarna har Electrolux sedan dess tvingats att begränsa utvecklingen av nya super-premiumprodukter, vilket lett till att fabriken gått miste om ytterligare produktionsvolym.

Koncernen satsar betydande resurser för att åstadkomma en fortsatt hållbar verksamhet vid fabriken med målsättning att finna en intern eller extern lösning. Potentiella alternativa lösningar kan inkludera:

• Tillverkning av nischade vitvaror av Electrolux eller av tredje part

• Tillverkning av komponenter av extern underleverantör

• Avyttring av fabriken till extern part för tillverkning av helt ny produktkategori

– Det är ett tråkigt men samtidigt nödvändigt besked. Våra kostnader är för höga och vår produktkategori är inte lönsam men vi har enormt kunniga och engagerade medarbetare här i Mariestad. Jag är därför hoppfull om att vi ska hitta en långsiktigt hållbar lösning för fortsatt verksamhet, säger Magnus Karlsson, platschef på Electrolux i Mariestad.

Vid fabriken i Mariestad arbetar idag cirka 250 medarbetare.

Texten uppdateras

  • Tomas Höglund