17 okt 2014 06:00

08 sep 2015 18:03

Frågan är levande

Sture Pettersson (S) tänker fortsätta att strida för kvälls- och nattomsorg.
Majoriteten röstade nej till förslaget. Men nu säger Lennart Daghed (FP) att frågan ändå är högaktuell.

Utbildningsnämndens andre vice ordförande Sture Pettersson är kritisk till att Mariestads kommun inte redan erbjuder kvälls- och nattomsorg. Han konstaterar att Töreboda ”klarar de utmaningar som finns” och att det handlar om politisk vilja.

– Även om det inte handlar om jättemånga barn är det en görviktig fråga. För de drabbade blir det en vidrig situation, säger Pettersson.

På bordet

Majoriteten avslog en utökning av barnomsorgen med motiveringen att beslutsunderlaget var bristfälligt. Enligt Lennart Daghed, bun-ordförande vid det tillfälle beslutet togs, ska flera av de som svarat ja i enkäten om behovet av kvälls- och nattomsorg i själva verket inte behövt det.

– När förvaltningen ringde runt till de intresserade handlade det om knappt en handfull barn. Kostnaden skulle vara någon miljon kronor om året. Då beslutade vi att göra ett tillägg om en årlig inventering av behovet för att få ett bättre underlag.

Är det inte just sånt här som måste få kosta pengar?

– Jo, jag tycker att kvälls- och nattomsorg tillhör den servicenivå som bör finnas inom en kommun. Vi håller på att diskutera frågan och hur vi ska lösa det. Jag vet att det pratats om att dagbarnvårdare i någon form ska kunna utföra tjänsten åt kommunen, säger Daghed.

För Socialdemokraterna var frågan om kvälls- och nattomsorg ett skarpt vallöfte. Sture Pettersson tror tvärtemot Lennart Daghed att mörkertalet är stort och att fler familjer har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid.

– Pratar vi till exempel om en enstamstående mamma som jobbar inom hemtjänsten, då är vi inte ens en god arbetsgivare längre. Föräldrar måste ges möjlighet att sköta sitt arbete, säger Pettersson.

Utbildningsnämndens andre vice ordförande Sture Pettersson är kritisk till att Mariestads kommun inte redan erbjuder kvälls- och nattomsorg. Han konstaterar att Töreboda ”klarar de utmaningar som finns” och att det handlar om politisk vilja.

– Även om det inte handlar om jättemånga barn är det en görviktig fråga. För de drabbade blir det en vidrig situation, säger Pettersson.

På bordet

Majoriteten avslog en utökning av barnomsorgen med motiveringen att beslutsunderlaget var bristfälligt. Enligt Lennart Daghed, bun-ordförande vid det tillfälle beslutet togs, ska flera av de som svarat ja i enkäten om behovet av kvälls- och nattomsorg i själva verket inte behövt det.

– När förvaltningen ringde runt till de intresserade handlade det om knappt en handfull barn. Kostnaden skulle vara någon miljon kronor om året. Då beslutade vi att göra ett tillägg om en årlig inventering av behovet för att få ett bättre underlag.

Är det inte just sånt här som måste få kosta pengar?

– Jo, jag tycker att kvälls- och nattomsorg tillhör den servicenivå som bör finnas inom en kommun. Vi håller på att diskutera frågan och hur vi ska lösa det. Jag vet att det pratats om att dagbarnvårdare i någon form ska kunna utföra tjänsten åt kommunen, säger Daghed.

För Socialdemokraterna var frågan om kvälls- och nattomsorg ett skarpt vallöfte. Sture Pettersson tror tvärtemot Lennart Daghed att mörkertalet är stort och att fler familjer har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid.

– Pratar vi till exempel om en enstamstående mamma som jobbar inom hemtjänsten, då är vi inte ens en god arbetsgivare längre. Föräldrar måste ges möjlighet att sköta sitt arbete, säger Pettersson.

  • Niklas Lindström