17 okt 2014 06:00

08 sep 2015 18:03

Desperata föräldrar utan hjälp

Grannkommuner erbjuder kvälls- och nattomsorg

Två ensamstående mammor i 30-årsåldern kämpar i motvind för rätten till kvälls- och nattomsorg för deras barn.
– Kommunen har föreslagit att jag ska sälja huset, säger Carolina förtvivlat.

Vi står utanför en av Mariestads 18 förskolor. På dagarna är här fullt av liv och fart. Framåt kvällen är det desto tystare.

Att Mariestads kommun inte erbjuder kvälls- och nattomsorg drabbar vissa familjer hårt.

Fyrabarnsmannan Carolina och tvåbarnsmamman Isabelle har försökt att göra sina röster hörda, men gång på gång får de kalla handen.

– De säger att jag ska använda mitt personliga nätverk för att få hjälp med barnen. Jag har utbildat mig och jobbar kvällar och en del helger, men nu är jag sjukskriven. Jag har ingen som kan passa mina barn. Långsiktigt får jag väl se mig om efter ett annat jobb, säger Isabelle.

– Jag har bett socialen om hjälp. Då har de kunnat erbjuda en stödfamilj för två av mina barn, på helgerna. De föreslog även att jag skulle sälja mitt hus och flytta till lägenhet för att få en bättre ekonomi och kunna vara hemma med barnen mer, säger Carolina.

Dilemma

Sett ur ett ansvarsperspektiv är respektive pappa ute ur bilden. Varken Carolina eller Isabelle har råd att tacka nej till jobb. Men antingen börjar man för tidigt, eller för sent, suckar Carolina.

I april 2013 skickade barn- och utbildningsförvaltningen en enkät till hushållen i Mariestad för att utreda behovet av kvälls- och nattomsorg för barn i förskola och fritidshem. Enligt enkäten hade då 20 barn behov av omsorg på kvällen, fem på natten.

Carolina och Isabelle är skeptiska till enkätens ambition.

– Det har hela tiden känts som att det här med nattomsorg har mörkats lite grand. Det finns flera stora fabriker i stan där många jobbar skift. Och så hemtjänsten där man rings in. Vi vet flera som har samma behov som oss.

Ska göra undersökning

I maj i år beslutade barn- och utbildningsnämnden att säga nej att öppna en förskola/fritidsverksamhet på kvällstid.

Oppositionen med Sture Petterson (S), Arne Andersson (S), Inga-Lill Bertilsson (S), Leif Andersson (S), Elvy Enocksson (S) och Chris Nygren (V) reserverade sig mot beslutet.

Som någon form av kompromiss beslutade majoriteten att ”förvaltningen på årlig basis ska genomföra en inventering av behovet av kvälls- och nattomsorg”.

För Isabelle och Carolina är det en klen tröst. De ifrågasätter varför kommuner som Götene, Töreboda och Skövde erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid, men inte Mariestad.

– Mamma har hjälpt till otroligt mycket, men det håller inte i längden att förlita sig på sina närmaste för barnomsorg, säger Isabelle.

– Mina vänner svarar knappt längre när jag ringer. Det är inte så konstigt eftersom de vet vad jag oftast vill, säger Carolina.

Att närhetsprincipen ställer till problem för kommunen köper de inte. De hade utan att tveka åkt till vilken förskola som helst i kommunen för att få barnomsorg på kvällar och nätter.

– Någonstans börjar man tappa tron på samhället. Det har blivit så kallt.

Carolina och Isabelle heter egentligen något annat.

Vi står utanför en av Mariestads 18 förskolor. På dagarna är här fullt av liv och fart. Framåt kvällen är det desto tystare.

Att Mariestads kommun inte erbjuder kvälls- och nattomsorg drabbar vissa familjer hårt.

Fyrabarnsmannan Carolina och tvåbarnsmamman Isabelle har försökt att göra sina röster hörda, men gång på gång får de kalla handen.

– De säger att jag ska använda mitt personliga nätverk för att få hjälp med barnen. Jag har utbildat mig och jobbar kvällar och en del helger, men nu är jag sjukskriven. Jag har ingen som kan passa mina barn. Långsiktigt får jag väl se mig om efter ett annat jobb, säger Isabelle.

– Jag har bett socialen om hjälp. Då har de kunnat erbjuda en stödfamilj för två av mina barn, på helgerna. De föreslog även att jag skulle sälja mitt hus och flytta till lägenhet för att få en bättre ekonomi och kunna vara hemma med barnen mer, säger Carolina.

Dilemma

Sett ur ett ansvarsperspektiv är respektive pappa ute ur bilden. Varken Carolina eller Isabelle har råd att tacka nej till jobb. Men antingen börjar man för tidigt, eller för sent, suckar Carolina.

I april 2013 skickade barn- och utbildningsförvaltningen en enkät till hushållen i Mariestad för att utreda behovet av kvälls- och nattomsorg för barn i förskola och fritidshem. Enligt enkäten hade då 20 barn behov av omsorg på kvällen, fem på natten.

Carolina och Isabelle är skeptiska till enkätens ambition.

– Det har hela tiden känts som att det här med nattomsorg har mörkats lite grand. Det finns flera stora fabriker i stan där många jobbar skift. Och så hemtjänsten där man rings in. Vi vet flera som har samma behov som oss.

Ska göra undersökning

I maj i år beslutade barn- och utbildningsnämnden att säga nej att öppna en förskola/fritidsverksamhet på kvällstid.

Oppositionen med Sture Petterson (S), Arne Andersson (S), Inga-Lill Bertilsson (S), Leif Andersson (S), Elvy Enocksson (S) och Chris Nygren (V) reserverade sig mot beslutet.

Som någon form av kompromiss beslutade majoriteten att ”förvaltningen på årlig basis ska genomföra en inventering av behovet av kvälls- och nattomsorg”.

För Isabelle och Carolina är det en klen tröst. De ifrågasätter varför kommuner som Götene, Töreboda och Skövde erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid, men inte Mariestad.

– Mamma har hjälpt till otroligt mycket, men det håller inte i längden att förlita sig på sina närmaste för barnomsorg, säger Isabelle.

– Mina vänner svarar knappt längre när jag ringer. Det är inte så konstigt eftersom de vet vad jag oftast vill, säger Carolina.

Att närhetsprincipen ställer till problem för kommunen köper de inte. De hade utan att tveka åkt till vilken förskola som helst i kommunen för att få barnomsorg på kvällar och nätter.

– Någonstans börjar man tappa tron på samhället. Det har blivit så kallt.

Carolina och Isabelle heter egentligen något annat.

  • Niklas Lindström