15 okt 2014 06:00

23 jan 2015 14:43

Synskadade i fokus

Hallå där Anita Andersson, ordförande för SRF i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vad är vita käppens dag?

- Det är en dag där man uppmärksammar vita käppen som ska vara en symbol för synskadade och det är en symbol för stopp vid övergångsställen.

Vad är SRF?

- En organisation som jobbar dels för men också med synskadade. Det är bland annat ett krav att man måste ha dels en ordförande som är synskadad men också att minst 2 tredjedelar av styrelsen ska vara personer med någon slags synfel.

Hur ska ni uppmärksamma vita käppens dag som äger rum på Onsdag?

- Genom informativa affischer som till exempel ”Har du tänkt på att vi inte kan ta ögonkontakt”. SRF ska också inventera övergångsställen och se så att de följer de regler som satts upp. Vi kämpar även för att det ska vara en mellan 6-9 cm hög trottoarkant!

Hur jobbar ni med SRF i Mariestad, Gullspång och Töreboda?

- Genom aktiviteter och träffar där vi ofta bjuder in syn- och hörselpedagoger. En sak vi även gjort är att vi har gett en vit käpp till Mariestad för att vara en pekpinne för att politikerna ska skaffa en syn- och hörselpedagog. Vi har även ett tillgänglighetsråd i Töreboda.

- Det är en dag där man uppmärksammar vita käppen som ska vara en symbol för synskadade och det är en symbol för stopp vid övergångsställen.

Vad är SRF?

- En organisation som jobbar dels för men också med synskadade. Det är bland annat ett krav att man måste ha dels en ordförande som är synskadad men också att minst 2 tredjedelar av styrelsen ska vara personer med någon slags synfel.

Hur ska ni uppmärksamma vita käppens dag som äger rum på Onsdag?

- Genom informativa affischer som till exempel ”Har du tänkt på att vi inte kan ta ögonkontakt”. SRF ska också inventera övergångsställen och se så att de följer de regler som satts upp. Vi kämpar även för att det ska vara en mellan 6-9 cm hög trottoarkant!

Hur jobbar ni med SRF i Mariestad, Gullspång och Töreboda?

- Genom aktiviteter och träffar där vi ofta bjuder in syn- och hörselpedagoger. En sak vi även gjort är att vi har gett en vit käpp till Mariestad för att vara en pekpinne för att politikerna ska skaffa en syn- och hörselpedagog. Vi har även ett tillgänglighetsråd i Töreboda.

  • Philip Hottöfjäll (prao)