09 okt 2014 14:50

23 jan 2015 14:43

Trafiksäkerhetsåtgärd förbryllar bilister

Förvirring råder bland vissa bilister och boende när de blåmålade hastighetsskyltarna, som visar max 30 kilometer, plötsligt kommer fram på båda sidor om Stockholmsvägen. Detta i närheten av infarterna till Lillängsskolan i Johannesberg.

– Vi har gjort en trafiksäkerhetsgärd för gångtrafikanterna. Om hastigheten blir permanent kommer det att sättas upp ordinarie vägskyltar med en gul botten och en svart siffra i en rödfärgad ring, berättar Eva Berdenius, trafikingenjör på Mariestads kommun.

– Skyltarna syns så dåligt där de sitter bland lövträden. Vi tvingas tvärbromsa. Det är svårt att förstå att hastighetsbegränsningen gäller Stockholmsvägen och inte en infart, säger en boende i området som vill vara anonym.

Mitt på vägen i nerförsbacken är det målat med vit färg ordet Skola.

– Det är bra att skolbarnen visas hänsyn men de här skyltarna syns dåligt för bilisterna, menar personen.

– Vi har gjort en trafiksäkerhetsgärd för gångtrafikanterna. Om hastigheten blir permanent kommer det att sättas upp ordinarie vägskyltar med en gul botten och en svart siffra i en rödfärgad ring, berättar Eva Berdenius, trafikingenjör på Mariestads kommun.

– Skyltarna syns så dåligt där de sitter bland lövträden. Vi tvingas tvärbromsa. Det är svårt att förstå att hastighetsbegränsningen gäller Stockholmsvägen och inte en infart, säger en boende i området som vill vara anonym.

Mitt på vägen i nerförsbacken är det målat med vit färg ordet Skola.

– Det är bra att skolbarnen visas hänsyn men de här skyltarna syns dåligt för bilisterna, menar personen.

  • Jan Fleischmann

Nya trafiksäkerhetsåtgärder

Mariestads kommun har beslutat sig för att genomföra de här trafiksäkerhetsgärderna på Stockholmsvägen:

Skapa en gångpassage, på trafiköar i bågar med vägmärke ”Påbjuden körriktning”

Sätta upp en varningsskylt för gångpassagen

Rekommendera bilisterna att köra i max 30 kilometer i timmen.

Beslutet om det ska bli permanent ”skarpt 30” på sträckan Madlyckevägen till Snickargatan ligger hos polismyndigheten för ett yttrande.

Källa: