08 okt 2014 13:40

07 jan 2015 12:16

Glömde kastrull med olja på spisen

En 39-årig kvinna från Mariestad har dömts till 30 dagsböter för allmänfarlig vårdslöshet.
Hon ska enligt tingsrätten ha orsakat en brand i den egna lägenheten i Mariestad den 28 april.

39-åringen erkände i tingsrättsförhandlingen att hon hanterat lättantändlig vätska ovarsamt.

Det handlade om en kvarglömd kastrull med olja på spisen. Efter en stund gick brandlarmet. Hon märkte inte att något var fel innan larmet gick. Hon sa till sina barn att gå ut till balkongen och gick själv till köket.

Fick panik

När kvinnan såg att det brann och att lågor kom från kastrullen fick hon panik. Då lågorna nådde hushållspappret bredvid spisen försökte hon släcka elden med vatten. Därefter blev det så mycket rök i köket att kvinnan inte kunde andas.

Hon lämnade köket och gick till balkongen.

När personal från räddningstjänsten kom bostad fanns hon och de två barnen på balkongen och det brann i köket.

Omfattande skador

Skadorna i bostadsrättsföreningens lägenhet blev omfattande.

Kvinnan anser dock att det inte inneburit fara för annans liv eller hälsa, eller för omfattande förstörelse av annans egendom.

Räddningstjänsten anser att det fanns risk för brandspridning i startutrymmet. Men det var dock inte sannolikt med spridning till andra brandceller, eller närliggande byggnader.

Risk för andra personers liv och hälsa bedömdes som liten.

39-åringen erkände i tingsrättsförhandlingen att hon hanterat lättantändlig vätska ovarsamt.

Det handlade om en kvarglömd kastrull med olja på spisen. Efter en stund gick brandlarmet. Hon märkte inte att något var fel innan larmet gick. Hon sa till sina barn att gå ut till balkongen och gick själv till köket.

Fick panik

När kvinnan såg att det brann och att lågor kom från kastrullen fick hon panik. Då lågorna nådde hushållspappret bredvid spisen försökte hon släcka elden med vatten. Därefter blev det så mycket rök i köket att kvinnan inte kunde andas.

Hon lämnade köket och gick till balkongen.

När personal från räddningstjänsten kom bostad fanns hon och de två barnen på balkongen och det brann i köket.

Omfattande skador

Skadorna i bostadsrättsföreningens lägenhet blev omfattande.

Kvinnan anser dock att det inte inneburit fara för annans liv eller hälsa, eller för omfattande förstörelse av annans egendom.

Räddningstjänsten anser att det fanns risk för brandspridning i startutrymmet. Men det var dock inte sannolikt med spridning till andra brandceller, eller närliggande byggnader.

Risk för andra personers liv och hälsa bedömdes som liten.

  • Per Warvlin