08 okt 2014 12:11

07 jan 2015 12:02

Tre HVB-hem får godkänt

Luna asylboende, ungdomshemmet Muggebo och Ungbo i Mariestad har alla fått godkänt i den senaste granskningen från tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg.

Myndigheten ska enligt lag inspektera så kallade HVB-hem, som de tre klassificeras som, minst två gånger per år. Minst ett av besöken ska vara oanmält. I september genomfördes oanmälda inspektioner på de tre boendena och samtliga klarade sig alltså utan anmärkning.

Myndigheten ska enligt lag inspektera så kallade HVB-hem, som de tre klassificeras som, minst två gånger per år. Minst ett av besöken ska vara oanmält. I september genomfördes oanmälda inspektioner på de tre boendena och samtliga klarade sig alltså utan anmärkning.