05 okt 2014 14:33

23 jan 2015 14:43

Vadsbogymnasiet kan få prestigefyllt pris

En av fyra skolor som är nominerade

Nu uppmärksammas Vadsbogymnasiets arbete för täta kontakter med näringslivet.
Som en av fyra skolor har man chansen att ta hem ett prestigefyllt pris.

Västsvenska handelskammaren, Svenskt näringsliv och Arbetsförmedlingen är några av de tunga aktörer som står bakom utmärkelsen ”Kvalitet och samverkan i skola- arbetslivskontakter”. I fjol fick Hjällboskolan i Göteborg pris som bästa gymnasieskola i regionen.

Att Vadsbogymnasiet blivit nominerat i år ser rektor Maria Appelgren som ett gott kvitto på skolans samverkan med olika aktörer inom en rad områden.

– Vi har oerhört engagerade lärare som har ett stort intresse för och aktivt arbete med att etablera och upprätthålla goda kontakter med näringsliv, branschorganisationer, kommunala verksamheter samt högskola och universitet. Vi är stolta över detta samarbete, säger Appelgren.

Inte bara yrkesprogram

Program som till exempel teknikcollege och vård- och omsorgscollege marknadsförs med tonvikt på det täta samarbetet med näringslivet. Samtliga yrkesprogram på Vadsbogymnasiet har praktik i arbetslivet (arbetsplatsförlagt lärande).

– För att det ska vara möjligt krävs ett aktivt samarbete med branschen dels för att hitta praktikplatser, dels för att kunna hålla utbildningen uppdaterad så att branschen får den personal de efterfrågar, säger Appelgren.

Branschernas ökade krav på anställningsbara elever gör att Vadsbogymnasiet arbetar hårt för att kunna möta arbetsgivarnas önskemål.

– Våra högskoleförberedande program samarbetar med företag, universitet och högskolor i olika frågor och utredningar, säger Appelgren.

Utdelningen av näringslivets utmärkelse sker på Svenska Mässan i Göteborg den 8 oktober.

Västsvenska handelskammaren, Svenskt näringsliv och Arbetsförmedlingen är några av de tunga aktörer som står bakom utmärkelsen ”Kvalitet och samverkan i skola- arbetslivskontakter”. I fjol fick Hjällboskolan i Göteborg pris som bästa gymnasieskola i regionen.

Att Vadsbogymnasiet blivit nominerat i år ser rektor Maria Appelgren som ett gott kvitto på skolans samverkan med olika aktörer inom en rad områden.

– Vi har oerhört engagerade lärare som har ett stort intresse för och aktivt arbete med att etablera och upprätthålla goda kontakter med näringsliv, branschorganisationer, kommunala verksamheter samt högskola och universitet. Vi är stolta över detta samarbete, säger Appelgren.

Inte bara yrkesprogram

Program som till exempel teknikcollege och vård- och omsorgscollege marknadsförs med tonvikt på det täta samarbetet med näringslivet. Samtliga yrkesprogram på Vadsbogymnasiet har praktik i arbetslivet (arbetsplatsförlagt lärande).

– För att det ska vara möjligt krävs ett aktivt samarbete med branschen dels för att hitta praktikplatser, dels för att kunna hålla utbildningen uppdaterad så att branschen får den personal de efterfrågar, säger Appelgren.

Branschernas ökade krav på anställningsbara elever gör att Vadsbogymnasiet arbetar hårt för att kunna möta arbetsgivarnas önskemål.

– Våra högskoleförberedande program samarbetar med företag, universitet och högskolor i olika frågor och utredningar, säger Appelgren.

Utdelningen av näringslivets utmärkelse sker på Svenska Mässan i Göteborg den 8 oktober.

  • Niklas Lindström