04 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:15

Beslut om Vallby dröjer

Miljö- och byggförvaltningen har ännu inte fått in begärda kompletteringar från företaget Jokarjo AB, med Bert Karlsson i spetsen, gällande bygglov för en tillfällig paviljong för asylboende på Vallby herrgård.

Senast den 30 november ska bolaget ha lämnat in underlag till kommunen.

– Ärendet är komplext och det är många bitar som måste beaktas, inte minst närheten till E20 och bensinstationen. Det har framförts önskemål om att tjänstemän ska bevilja bygglov på delegation, men det är inte aktuellt. Ärendet kommer att avgöras i nämnden, säger Johan Cord (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Beskedet innebär att frågan, förutsatt att handlingarna kommit in, tas upp tidigast den 6 november då nämnden har sitt nästa sammanträde.

Senast den 30 november ska bolaget ha lämnat in underlag till kommunen.

– Ärendet är komplext och det är många bitar som måste beaktas, inte minst närheten till E20 och bensinstationen. Det har framförts önskemål om att tjänstemän ska bevilja bygglov på delegation, men det är inte aktuellt. Ärendet kommer att avgöras i nämnden, säger Johan Cord (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Beskedet innebär att frågan, förutsatt att handlingarna kommit in, tas upp tidigast den 6 november då nämnden har sitt nästa sammanträde.