03 okt 2014 14:36

07 jan 2015 12:15

Belysning ledde till "svammelattack"

I ett medborgarförslag efterlyser Peter Nilsson belysning på hela Tranvägen, förbi Rödjan. Nilsson anser att förslaget skulle öka trivseln i området och bidra till att fler kan hålla på med hälsofrämjande aktiviteter.

Kommunfullmäktige avslog förslaget, men Christer Dalvik (Map) försäkrade att sträckningen kommer att tas i åtanke framöver.

Vänsterpartiets Per Rosengren avfärdade Dalviks kommentar som rent svammel.

– Det Christer Dalvik står och svamlar om har inget med frågan att göra. Medborgarförslaget bör bifallas och det så fort som möjligt.

Dalvik replikerade snabbt och hänvisade till tekniska förvaltningens skrivelse där det står att det pågår ett långsiktigt arbete med att byta ut uttjänta stolpar och armaturer i stadskärnan.

– Så jag ser inget svammel i detta. Jag läser bara vad som står i texten, sa Dalvik.

Kommunfullmäktige avslog förslaget, men Christer Dalvik (Map) försäkrade att sträckningen kommer att tas i åtanke framöver.

Vänsterpartiets Per Rosengren avfärdade Dalviks kommentar som rent svammel.

– Det Christer Dalvik står och svamlar om har inget med frågan att göra. Medborgarförslaget bör bifallas och det så fort som möjligt.

Dalvik replikerade snabbt och hänvisade till tekniska förvaltningens skrivelse där det står att det pågår ett långsiktigt arbete med att byta ut uttjänta stolpar och armaturer i stadskärnan.

– Så jag ser inget svammel i detta. Jag läser bara vad som står i texten, sa Dalvik.

  • Niklas Lindström