02 okt 2014 12:48

07 jan 2015 12:15

Sex månaders fängelse för misshandel

En 30-årig man boende i Älgarås har dömts av Skaraborgs tingsrätt för misshandel.

Det var den 26 augusti han med ett metallrör slog en annan man upprepade gånger på rygg, ben och armar.

Målsägaren fick bland annat krossår i pannan som fick sys på sjukhus.

Tingsrätten bestämde påföljden till sex månaders fängelse. 30-åringen ska även betala 9 800 kronor i skadestånd till den han misshandlade.

Ett yrkande från åklagaren om utvisning ur riket ogillades av domstolen.

Domen kan överklagas till hovrätt senast den 24 oktober.

En 30-årig man boende i Älgarås har dömts av Skaraborgs tingsrätt för misshandel.

Det var den 26 augusti han med ett metallrör slog en annan man upprepade gånger på rygg, ben och armar.

Målsägaren fick bland annat krossår i pannan som fick sys på sjukhus.

Tingsrätten bestämde påföljden till sex månaders fängelse. 30-åringen ska även betala 9 800 kronor i skadestånd till den han misshandlade.

Ett yrkande från åklagaren om utvisning ur riket ogillades av domstolen.

Domen kan överklagas till hovrätt senast den 24 oktober.