30 sep 2014 16:21

23 jan 2015 14:21

Vänergymnasiet överklagar

MARIESTAD

I början av september fick friskolan Vänergymnasiet i Mariestad avslag på sin ansökan om att starta personbilsinriktning med åtta platser. Nu vänder sig Vänergymnasiet till Förvaltningsrätten med hopp om Skolinspektionens beslut ska ändras.

I överklagan skriver rektor Arne Tengvall och styrelseledamot Leif Jonegård bland annat: ”Att Skolinspektionen anser att det saknas intresse, att elevunderlaget skulle vara för litet, anser Vänergymnasiet är felaktigt. En undersökning i klasserna i årskurs nio visar att intresse finns”.

Värt att nämna är att Vänergymnasiet redan har en överklagan liggandes hos Förvaltningsrätten. Den gäller skolans första ansökan om att starta fordonsprogram med inriktning personbil. Nu har man med andra ord två överklaganden i samma ärende.

I överklagan skriver rektor Arne Tengvall och styrelseledamot Leif Jonegård bland annat: ”Att Skolinspektionen anser att det saknas intresse, att elevunderlaget skulle vara för litet, anser Vänergymnasiet är felaktigt. En undersökning i klasserna i årskurs nio visar att intresse finns”.

Värt att nämna är att Vänergymnasiet redan har en överklagan liggandes hos Förvaltningsrätten. Den gäller skolans första ansökan om att starta fordonsprogram med inriktning personbil. Nu har man med andra ord två överklaganden i samma ärende.