29 sep 2014 16:43

23 jan 2015 14:42

Urban Ahlin vald till ny talman

Det högsta ämbete en person kan väljas till i Sverige

Mariestadsbon Urban Ahlin (S) valdes i går till talman för Sveriges riksdag.
– Naturligtvis är det otroligt hedrande för en enkel grabb från Mariestad att få det här uppdraget, säger Ahlin till Mariestads-Tidningen.

Klockan 11.26 på måndagen beslutade Sveriges riksdag att utse Urban Ahlin till ny talman. Uppdraget som talman är det högsta ämbete en person kan väljas till i Sverige och är i rang efter konungen, men före statministern.

– Urban Ahlin har en bred erfarenhet. Han har suttit i riksdagen i 20 år och kan den parlamentariska uppgiften i talmansuppdraget. Han har suttits i utrikesutskottet och det är det utskott där det finns mest behov av att samla olika partiers uppfattning över blockgränser. Och han har internationella kontakter, sa Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till TT när han tillkännagav nomineringen.

Urban Ahlin var efter valet stolt över utnämningen.

– Sveriges riksdag är demokratins högborg. Klart det känns hedrande att få uppdraget att leda riksdagens arbete, säger Urban Ahlin.

Vad är din förklaring till att du nominerades till uppdraget som talman?

– I grunden tror jag det beror på min långa erfarenhet. Som ordförande i utrikesutskottet har jag samarbetat över blockgränserna. Sedan upplever jag att jag har stort förtroende hos de andra partierna, säger Ahlin.

Till vice talman valde riksdagen moderaten Tobias Billström. Valet av andre vice talman blev däremot kontroversiellt och först efter tre slutna omröstningar stod det klart att Sverigedemokraternas Björn Söder valts till uppdraget. Till tredje vice talman valdes Esabelle Dingizian (MP).

Urban Ahlin tror att det svåra parlamentariska läget kommer att ställa nya krav på talmännen.

– Det handlar väl någonstans om att försöka skapa en öppen attityd, mer samarbetsklimat och få till samtal mellan partierna så att vi inte får onödiga låsningar i riksdagen, säger Ahlin.

– Det har varit rätt många förändringar de senaste åren i riksdagens arbete. Min utgångspunkt kommer att vara öppenhet och transparens, se till att få mer intressanta debatter och att fokus ska vara på ledamöternas villkor.

För den nyvalde talmannen fortsatte måndagseftermiddagen med samtal med partiledarna för att kunna lägga fram förslag på ny statsminister, med största sannolikhet Socialdemokraternas Stefan Löfven.

– Under samtalen kommer jag att sondera hur läget ser ut. Min förhoppning är att innan dagen är slut kunna presentera ett förslag på statsminister, säger Urban Ahlin.

Med sin utrikespolitiska erfarenhet har Urban Ahlins namn förekommit i spekulationerna om utrikesministerposten. I och med valet till talman för Sveriges riksdag är Ahlin nu utesluten för det uppdraget.

Klockan 11.26 på måndagen beslutade Sveriges riksdag att utse Urban Ahlin till ny talman. Uppdraget som talman är det högsta ämbete en person kan väljas till i Sverige och är i rang efter konungen, men före statministern.

– Urban Ahlin har en bred erfarenhet. Han har suttit i riksdagen i 20 år och kan den parlamentariska uppgiften i talmansuppdraget. Han har suttits i utrikesutskottet och det är det utskott där det finns mest behov av att samla olika partiers uppfattning över blockgränser. Och han har internationella kontakter, sa Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till TT när han tillkännagav nomineringen.

Urban Ahlin var efter valet stolt över utnämningen.

– Sveriges riksdag är demokratins högborg. Klart det känns hedrande att få uppdraget att leda riksdagens arbete, säger Urban Ahlin.

Vad är din förklaring till att du nominerades till uppdraget som talman?

– I grunden tror jag det beror på min långa erfarenhet. Som ordförande i utrikesutskottet har jag samarbetat över blockgränserna. Sedan upplever jag att jag har stort förtroende hos de andra partierna, säger Ahlin.

Till vice talman valde riksdagen moderaten Tobias Billström. Valet av andre vice talman blev däremot kontroversiellt och först efter tre slutna omröstningar stod det klart att Sverigedemokraternas Björn Söder valts till uppdraget. Till tredje vice talman valdes Esabelle Dingizian (MP).

Urban Ahlin tror att det svåra parlamentariska läget kommer att ställa nya krav på talmännen.

– Det handlar väl någonstans om att försöka skapa en öppen attityd, mer samarbetsklimat och få till samtal mellan partierna så att vi inte får onödiga låsningar i riksdagen, säger Ahlin.

– Det har varit rätt många förändringar de senaste åren i riksdagens arbete. Min utgångspunkt kommer att vara öppenhet och transparens, se till att få mer intressanta debatter och att fokus ska vara på ledamöternas villkor.

För den nyvalde talmannen fortsatte måndagseftermiddagen med samtal med partiledarna för att kunna lägga fram förslag på ny statsminister, med största sannolikhet Socialdemokraternas Stefan Löfven.

– Under samtalen kommer jag att sondera hur läget ser ut. Min förhoppning är att innan dagen är slut kunna presentera ett förslag på statsminister, säger Urban Ahlin.

Med sin utrikespolitiska erfarenhet har Urban Ahlins namn förekommit i spekulationerna om utrikesministerposten. I och med valet till talman för Sveriges riksdag är Ahlin nu utesluten för det uppdraget.

  • Tomas Höglund

Urban Ahlin

Ålder: 49.

Bor: Villa i Mariestad.

Familj: Fru och två barn.

Yrke: Tidigare högstadielärare i matematik och NO.

Politisk karriär: Ledamot i Mariestads kommunfullmäktige, riksdagsledamot för S sedan 1994, vice ordförande i utrikesutskottet och utrikespolitisk talesperson för S, ordförande i Skaraborgs partidistrikt och medlem i partistyrelsen.

Källa:

Talmannens uppgifter

Talmansämbetet är den högsta post en person kan väljas till i Sverige. I rang kommer talmannen efter statschefen, alltså efter kungen, men före statsministern. Uppdraget som talman är opolitiskt. Det innebär att talmannen inte deltar i det partipolitiska arbetet och inte heller röstar (vilket vicetalmännen däremot gör).

Talmannen har i huvudsak tre uppgifter:

• Att föreslå riksdagen ny statsminister

Efter ett allmänt val, om regeringen avgår, är det talmannens uppgift att inleda samtal med partiledarna för samtliga partier i riksdagen. Målet med samtalen är att undersöka om det finns möjlighet att bilda någon regering som har stöd av majoriteten av riksdagens ledamöter. Därefter föreslår talmannen en ny statsminister till riksdagen. Om riksdagen väljer att bifalla talmannens förslag är det talmannen som förordnar statsministern.

• Att leda riksdagens arbete

Talmannens huvudsakliga arbete är att tillsammans med de vice talmännen leda riksdagens arbete och leda sammanträdena i kammaren.

• Att representera Sveriges riksdag.

Talmannen har en viktig uppgift i att representera Sveriges riksdag vid internationella statsbesök. Talmannen träder även in som tillförordnad statschef, kallad riksföreståndare, ifall denne inte kan fullgöra sina plikter.