25 sep 2014 06:00

23 jan 2015 14:42

Tionde temat – ett mysterium

KULTUR- OCH SKÖRDEFESTEN

Mariestads kultur- och skördefest vore inte Mariestads kultur- och skördefest utan Allékonsten. Den veckolånga friluftsutställningen lockar många – såväl publik som utställare.
I år är det tionde året som tavlorna står ute dygnet runt.

Mariestadskonstnärerna Ezzard Keymer, Susanne Johansson och Gun-Britt ”Mimmi” Sandberg är engagerade i mycket och dyker ofta upp när det händer något i stan. Allékonsten är inget undantag, även om de – åtminstone två av dem – numera bara är med som deltagare. Själva arrangerandet har de lämnat över till andra.

Utomhusutställningen har många år på nacken. 1998 ordnades den första, på initiativ av konstnär Kjell Fristedt. Då stod tavlorna i Stadsparken. De var större; 2,20x1,10 meter, och skulle plockas ut och in varje morgon och kväll. Det var slitigt.

Efter några år testade man att låta tavlorna stå kvar ute över natten, och eftersom den befarade skadegörelsen uteblev fortsatte man så. Senare tillkom även belysning av konstverken.

Nu är det tionde året som även nattliga flanörer kan skåda konst i Esplanaden. Lika länge har utställningarna haft ett tema. I år är det ”mystik” – för fri tolkning av varje deltagare. Susanne Johansson väljer att skildra mystiken med lite dämpade färger. ”Mimmi” Sandberg har valt ett motiv ”Under ytan”.

– Vatten är mystik för mig. Det händer mycket under ytan som man inte ser, säger hon.

Ezzard Keymer har inte varit med i allén på flera år, på grund av tidsbrist. Men han ställer ändå ut på två platser under kultur- och skördefesten; på Galleri Baggen och i murgården.

Allékonst inbegriper numera all konst som visas under arrangemanget, på många olika ställen. Stadshuset, Medborgarskolan, församlingshemmet, Domkyrkan och murgården är några platser där många konstnärer passar på att visa upp sig.

– I år har vi två nya lokaler, berättar Monica Hävner i föreningen Allékonst. Dels Dalj Artstudios på Västerlånggatan, dels entrén i det gamla stadshuset, mitt emot stationen.

Som en del av tioårsjubileet har föreningen beslutat att köpa in verk från tre utställare (utses genom lottning) som sedan lottas ut bland medlemmarna på årsmötet.

Alla utställningar öppnar samtidigt på fredagskvällen. Vid invigningen spelar Missionskyrkans brassensemble och Jennie Hilli-Sjöqvist håller tal.

Fotnot: På Gutenberghuset visar alla utställare ett exempel på sin konst – med hänvisning till var de håller till under helgen.

Mariestadskonstnärerna Ezzard Keymer, Susanne Johansson och Gun-Britt ”Mimmi” Sandberg är engagerade i mycket och dyker ofta upp när det händer något i stan. Allékonsten är inget undantag, även om de – åtminstone två av dem – numera bara är med som deltagare. Själva arrangerandet har de lämnat över till andra.

Utomhusutställningen har många år på nacken. 1998 ordnades den första, på initiativ av konstnär Kjell Fristedt. Då stod tavlorna i Stadsparken. De var större; 2,20x1,10 meter, och skulle plockas ut och in varje morgon och kväll. Det var slitigt.

Efter några år testade man att låta tavlorna stå kvar ute över natten, och eftersom den befarade skadegörelsen uteblev fortsatte man så. Senare tillkom även belysning av konstverken.

Nu är det tionde året som även nattliga flanörer kan skåda konst i Esplanaden. Lika länge har utställningarna haft ett tema. I år är det ”mystik” – för fri tolkning av varje deltagare. Susanne Johansson väljer att skildra mystiken med lite dämpade färger. ”Mimmi” Sandberg har valt ett motiv ”Under ytan”.

– Vatten är mystik för mig. Det händer mycket under ytan som man inte ser, säger hon.

Ezzard Keymer har inte varit med i allén på flera år, på grund av tidsbrist. Men han ställer ändå ut på två platser under kultur- och skördefesten; på Galleri Baggen och i murgården.

Allékonst inbegriper numera all konst som visas under arrangemanget, på många olika ställen. Stadshuset, Medborgarskolan, församlingshemmet, Domkyrkan och murgården är några platser där många konstnärer passar på att visa upp sig.

– I år har vi två nya lokaler, berättar Monica Hävner i föreningen Allékonst. Dels Dalj Artstudios på Västerlånggatan, dels entrén i det gamla stadshuset, mitt emot stationen.

Som en del av tioårsjubileet har föreningen beslutat att köpa in verk från tre utställare (utses genom lottning) som sedan lottas ut bland medlemmarna på årsmötet.

Alla utställningar öppnar samtidigt på fredagskvällen. Vid invigningen spelar Missionskyrkans brassensemble och Jennie Hilli-Sjöqvist håller tal.

Fotnot: På Gutenberghuset visar alla utställare ett exempel på sin konst – med hänvisning till var de håller till under helgen.

  • Jenni Ahlin

Teman genom åren

2004: På väg

2005: Sorg och glädje

2006: Fågelfri

2007: Fart och rörelse

2008: Närhet

2009: Lockelse

2010: Vatten

2011: Musik

2012: Fantasi

2013: Gatuliv

2014: Mystik

Konstnärerna själva röstar fram varje års tema.

Källa: