25 sep 2014 06:00

23 jan 2015 14:42

Sug efter fibernät – men till vilket pris?

Utbyggnaden av fibernät pågår för fullt i Mariestad med omnejd.
Men många husägare får skrämselhicka av kostnaden.

Kommunerna i Mariestad och Töreboda står för en gemensam satsning på fiberutbyggnad på landsbygden och tätorterna. Ett stamnät byggs ut och sammankopplas till kommunernas stadsnät.

Vänerenergi har under en längre tid informerat husägare om satsningen och samtidigt försökt väcka intresset. Skyltar har satts upp på aktuella områden, informationsmöten har hållits och brev har skickats hem.

– För att vi ska börja med fiberkanalisationen krävs det att cirka 60 procent av hushållen i ett område tackar ja. Till våren 2015 är tanken att vi ska ha delat in Mariestad i olika tårtbitar och sedan betat av område för område, säger Tobias Birgersson, produktionsledare på Vänerenergi.

På olika platser i stan pågår redan arbetet med att anlägga bredband. I förra veckan började Vänerenergi schaktarbetet vid Radbyn och byggnationen ska senare avslutas vid Marieforsleden. Här väntas kunderna få tillgång till fiber nästa år.

20 000 kronor

På Kröningsbergsvägen på Grangärdet är fibernätet nedgrävt och installationen kan påbörjas inom kort.

– Vi håller också på att skarva en fiberkabel ut mot Lugnås. Och nyligen stod en förbindelse mellan Lyrestad och Gullspång klar, så det är mycket som händer just nu, säger servicechefen Hans Gustafsson.

Ett snabbare bredband har dock sitt pris. Att ansluta sig kostar 20 000 kronor per hushåll, men då ingår fiberelektronik och installation. Hans Gustafsson har märkt att många kunder drar sig för att betala.

– Det är många som tycker att det är dyrt. Men schaktarbete, slang och annat material är kostsamt. Priserna skiljer en del beroende på var i landet du bor, men i stort sett är det detsamma, säger han.

Kommunerna i Mariestad och Töreboda står för en gemensam satsning på fiberutbyggnad på landsbygden och tätorterna. Ett stamnät byggs ut och sammankopplas till kommunernas stadsnät.

Vänerenergi har under en längre tid informerat husägare om satsningen och samtidigt försökt väcka intresset. Skyltar har satts upp på aktuella områden, informationsmöten har hållits och brev har skickats hem.

– För att vi ska börja med fiberkanalisationen krävs det att cirka 60 procent av hushållen i ett område tackar ja. Till våren 2015 är tanken att vi ska ha delat in Mariestad i olika tårtbitar och sedan betat av område för område, säger Tobias Birgersson, produktionsledare på Vänerenergi.

På olika platser i stan pågår redan arbetet med att anlägga bredband. I förra veckan började Vänerenergi schaktarbetet vid Radbyn och byggnationen ska senare avslutas vid Marieforsleden. Här väntas kunderna få tillgång till fiber nästa år.

20 000 kronor

På Kröningsbergsvägen på Grangärdet är fibernätet nedgrävt och installationen kan påbörjas inom kort.

– Vi håller också på att skarva en fiberkabel ut mot Lugnås. Och nyligen stod en förbindelse mellan Lyrestad och Gullspång klar, så det är mycket som händer just nu, säger servicechefen Hans Gustafsson.

Ett snabbare bredband har dock sitt pris. Att ansluta sig kostar 20 000 kronor per hushåll, men då ingår fiberelektronik och installation. Hans Gustafsson har märkt att många kunder drar sig för att betala.

– Det är många som tycker att det är dyrt. Men schaktarbete, slang och annat material är kostsamt. Priserna skiljer en del beroende på var i landet du bor, men i stort sett är det detsamma, säger han.