24 sep 2014 06:00

23 jan 2015 14:42

"Jämställdhet ingen prioriterad fråga"

Nästan var tredje polis (30 procent) i Sverige är en kvinna. Förhållandet är exakt det samma bland poliserna i Skaraborg. I Mariestad är bara 16 procent av poliserna kvinnor

Rikspolisstyrelsen fick i uppdrag av justitiedepartementet att senast den 31 augusti redovisa antalet anställda poliser och civilanställda per den 30 juni i år.

Statistiken visar att det finns totalt 20 340 poliser i landet, vilket är en ökning med 131 poliser jämfört med juni 2013.

70 procent av poliserna är män, 30 procent är kvinnor.

Det fanns vid avstämningen i år också 9 055 civilanställda som arbetar inom polismyndigheten. Av de civilanställda är 68 procent kvinnor.

Länet och Skaraborg

I Västra Götaland finns 3 191 poliser, varav 31 procent är kvinnor.

Enligt polisledningen i Göteborg finns det i Polisområde 3 (Skaraborg) för närvarande 381 anställda. 65 av dessa är civilanställda. Polisernas antal är således 316 och bland dessa finns 95 kvinnor – vilket motsvarar 30 procent (riksgenomsnittet).

Sex i Mariestad

Polischefen i Mariestad, Gunnar Åreng, berättar att han har 47 anställda, fördelat på 38 poliser och nio civilanställda.

– Av de 38 poliserna är sex kvinnor, säger Åreng.

Det innebär att jämställdheten bland poliserna i Mariestad ligger klart under genomsnittet – bara 16 procent.

”Lär dröja länge”

Yvonne Kärnheim-Bengtsson är ordförande i Polisförbundet Skaraborg och började själv som polis 1974.

– Då fanns det knappt några tjejer alls i den yttre verksamheten. Men sedan gjordes stora satsningar på att förbättra jämställdheten under 1970-talet och 1980-talet.

Hon konstaterar att det väl i och för sig finns en målsättning om 50 procent kvinnor i den mansdominerade kåren, men att det ”lär dröja länge” innan det blir verklighet.

– Det är ingen prioriterad facklig fråga för närvarande, säger Yvonne Kärnheim-Bengtsson.

Slumpen avgör

– Könsförhållandet i Mariestad är inget Gunnar Åreng ska lastas för, det är mest slumpen som avgör när man ska fördela ut nya poliser i verksamheten. Och man försöker titta på var poliserna hör hemma.

– Att nästan var tredje polis i landet är kvinna tycker jag är rätt okej. Däremot på den civila utredarsidan är det ju betydligt större andel kvinnor.

Hon berättar om att det varit problem för kvinnor att komma med i den nationella insatsstyrkan och i viss mån även till piketen.

– Det är beroende på stenhårda fysiska antagningskrav. Men där har det förts diskussioner om att lätta på kraven lite för kvinnorna.

Rikspolisstyrelsen fick i uppdrag av justitiedepartementet att senast den 31 augusti redovisa antalet anställda poliser och civilanställda per den 30 juni i år.

Statistiken visar att det finns totalt 20 340 poliser i landet, vilket är en ökning med 131 poliser jämfört med juni 2013.

70 procent av poliserna är män, 30 procent är kvinnor.

Det fanns vid avstämningen i år också 9 055 civilanställda som arbetar inom polismyndigheten. Av de civilanställda är 68 procent kvinnor.

Länet och Skaraborg

I Västra Götaland finns 3 191 poliser, varav 31 procent är kvinnor.

Enligt polisledningen i Göteborg finns det i Polisområde 3 (Skaraborg) för närvarande 381 anställda. 65 av dessa är civilanställda. Polisernas antal är således 316 och bland dessa finns 95 kvinnor – vilket motsvarar 30 procent (riksgenomsnittet).

Sex i Mariestad

Polischefen i Mariestad, Gunnar Åreng, berättar att han har 47 anställda, fördelat på 38 poliser och nio civilanställda.

– Av de 38 poliserna är sex kvinnor, säger Åreng.

Det innebär att jämställdheten bland poliserna i Mariestad ligger klart under genomsnittet – bara 16 procent.

”Lär dröja länge”

Yvonne Kärnheim-Bengtsson är ordförande i Polisförbundet Skaraborg och började själv som polis 1974.

– Då fanns det knappt några tjejer alls i den yttre verksamheten. Men sedan gjordes stora satsningar på att förbättra jämställdheten under 1970-talet och 1980-talet.

Hon konstaterar att det väl i och för sig finns en målsättning om 50 procent kvinnor i den mansdominerade kåren, men att det ”lär dröja länge” innan det blir verklighet.

– Det är ingen prioriterad facklig fråga för närvarande, säger Yvonne Kärnheim-Bengtsson.

Slumpen avgör

– Könsförhållandet i Mariestad är inget Gunnar Åreng ska lastas för, det är mest slumpen som avgör när man ska fördela ut nya poliser i verksamheten. Och man försöker titta på var poliserna hör hemma.

– Att nästan var tredje polis i landet är kvinna tycker jag är rätt okej. Däremot på den civila utredarsidan är det ju betydligt större andel kvinnor.

Hon berättar om att det varit problem för kvinnor att komma med i den nationella insatsstyrkan och i viss mån även till piketen.

– Det är beroende på stenhårda fysiska antagningskrav. Men där har det förts diskussioner om att lätta på kraven lite för kvinnorna.

  • C. Lundh