24 sep 2014 05:00

07 jan 2015 12:15

Säkerhet och trygghet prioriteras

På prov har hastigheten i Sjötorp och Moholm sänkts från 50 km/tim till 40 km/tim. Efter årsskiftet ska hastighetsbegränsningen utvärderas.

– För ett par år sedan gjorde vi en översyn av alla tätorter i MTG-området. Nu vill vi prova det här på ett par orter varifrån vi fått många synpunkter, säger Eva Berdenius, trafikingenjör i Mariestad.

Hon tycker det känns naturligt med 40 km/tim i de här orterna, men påpekar att det är ett prov som gäller fram till årsskiftet. Därefter ska det hela utvärderas innan tekniska nämnden tar ett definitivt beslut i frågan.

Försöket med hastighetsbegränsning har just startat och Eva Berdenius konstaterar att det gäller hela tätorterna.

Genomgående gräns

– På en del gator kan det ha varit 30 km/tim, men jag menar nog att det är bättre om det blir 40 km/tim genomgående. Det är enklare för folk att komma ihåg. Och sedan kan man, som på exempelvis Sjöfallsvägen i Sjötorp, göra en annan hastighetsdämpande åtgärd i stället.

Stigande bötesbelopp

Att köra 1-10 km/tim över den nya hastighetsgränsen kostar 2 000 kronor om man åker dit i en poliskontroll. Därefter tillämpas stigande bötesbelopp upp till gränsen för att körkortstillståndet dras in tillfälligt. Har man kört fortare än 80 km/tim på de här orterna blir det rapport till åklagare och då väntar sannolikt rättegång och dagsböter.

– För ett par år sedan gjorde vi en översyn av alla tätorter i MTG-området. Nu vill vi prova det här på ett par orter varifrån vi fått många synpunkter, säger Eva Berdenius, trafikingenjör i Mariestad.

Hon tycker det känns naturligt med 40 km/tim i de här orterna, men påpekar att det är ett prov som gäller fram till årsskiftet. Därefter ska det hela utvärderas innan tekniska nämnden tar ett definitivt beslut i frågan.

Försöket med hastighetsbegränsning har just startat och Eva Berdenius konstaterar att det gäller hela tätorterna.

Genomgående gräns

– På en del gator kan det ha varit 30 km/tim, men jag menar nog att det är bättre om det blir 40 km/tim genomgående. Det är enklare för folk att komma ihåg. Och sedan kan man, som på exempelvis Sjöfallsvägen i Sjötorp, göra en annan hastighetsdämpande åtgärd i stället.

Stigande bötesbelopp

Att köra 1-10 km/tim över den nya hastighetsgränsen kostar 2 000 kronor om man åker dit i en poliskontroll. Därefter tillämpas stigande bötesbelopp upp till gränsen för att körkortstillståndet dras in tillfälligt. Har man kört fortare än 80 km/tim på de här orterna blir det rapport till åklagare och då väntar sannolikt rättegång och dagsböter.

  • C. Lundh