23 sep 2014 14:56

23 jan 2015 14:42

Ungdomar nobbar ofta cykelhjälmen

En färsk undersökning från NTF visar att ungdomar mellan 13 och 15 år är den ålderskategori som är sämst på att använda cykelhjälm och dessutom minskar användandet jämfört med tidigare år.

Endast var fjärde ungdom i åldern 13 till 15 år använder cykelhjälm.

Bland 13–15 åringarna har användningen minskat från 29 procent till 25 procent på ett år och det är ingen skillnad mellan könen.

Intervjuade ungdomar tycker att det inte är coolt att använda cykelhjälm och att det förstör frisyren.

I åldersgruppen upp till 12 år som omfattas av cykelhjälmslagen är användningen 82 procent. Användningen totalt i Sverige är 41 procent en liten minskning jämfört med 2013 då den var 42 procent.

– Att använda cykelhjälm är ett enkelt sätt att lindra konsekvensen av en olycka och borde vara en självklarhet för alla. Glädjande nog ser vi att användandet ökar något i de flesta åldersgrupper men att användningen minskar så dramatiskt bland ungdomar är oroande, säger Johan Lindström, Generalsekreterare NTF.

Endast var fjärde ungdom i åldern 13 till 15 år använder cykelhjälm.

Bland 13–15 åringarna har användningen minskat från 29 procent till 25 procent på ett år och det är ingen skillnad mellan könen.

Intervjuade ungdomar tycker att det inte är coolt att använda cykelhjälm och att det förstör frisyren.

I åldersgruppen upp till 12 år som omfattas av cykelhjälmslagen är användningen 82 procent. Användningen totalt i Sverige är 41 procent en liten minskning jämfört med 2013 då den var 42 procent.

– Att använda cykelhjälm är ett enkelt sätt att lindra konsekvensen av en olycka och borde vara en självklarhet för alla. Glädjande nog ser vi att användandet ökar något i de flesta åldersgrupper men att användningen minskar så dramatiskt bland ungdomar är oroande, säger Johan Lindström, Generalsekreterare NTF.