23 sep 2014 13:42

23 jan 2015 14:42

Dags att ta fram luskammen

Huvudlössen sprider sig i förskolor och skolor.
– Det är tyvärr likadant varje år, säger Kenneth Modin, rektor vid Kvarnstenens skola och i Tidavads skola.

De små obehagliga krypen – två-tre millimeter långa vinglösa insekter som lever av blod – är aktuella igen.

Hur ser dessa krabater ut? Jo, huvudlusen är genomskinlig och färgen varierar från grå, brun, svart till röd beroende på när födointaget ägt rum och färgen på håret lusen lever i.

Huvudlössen sprids framförallt genom huvud-huvudkontakt. Eftersom lusen vare sig kan flyga eller hoppa måste den krypa över från ett hår till ett annat.

Återkommande

– Varje år drabbas skolorna av detta vid olika perioder. I Tidavad har vi haft det redan i höst och nu är det på gång i förskolan på Kvarnstenens skola, bekräftar Kenneth Modin.

Och fortsätter:

– Vi går ut med information per post och även skolsköterskan upplyser. Det tas även upp kontinuerligt på föräldramöten.

Det är med andra ord dags att plocka fram den gamla beprövade luskammen. Vid kamning av håret är det viktigt att vara systematisk och omsorgsfull. Kamning skall ske från hårbotten längs hela hårstrået ut till toppen.

Efter varje kamtag stryks kammen av mot ett vitt papper.

Kan inte förflytta sig

Utanför hårbotten är lusen inkapabel att förflytta sig och kan därför inte etablera sig i nya hår. Det finns en liten risk för smitta via hårstrån i kammar och mössor, men knappast via föremål, kläder och sängkläder.

Ingen är immun eftersom huvudlusen lever av blod och inte av smuts.

– Numera ska ingen känna det skamfullt att få huvudlöss. Det kan drabba oss alla, säger Kenneth Modin.

De små obehagliga krypen – två-tre millimeter långa vinglösa insekter som lever av blod – är aktuella igen.

Hur ser dessa krabater ut? Jo, huvudlusen är genomskinlig och färgen varierar från grå, brun, svart till röd beroende på när födointaget ägt rum och färgen på håret lusen lever i.

Huvudlössen sprids framförallt genom huvud-huvudkontakt. Eftersom lusen vare sig kan flyga eller hoppa måste den krypa över från ett hår till ett annat.

Återkommande

– Varje år drabbas skolorna av detta vid olika perioder. I Tidavad har vi haft det redan i höst och nu är det på gång i förskolan på Kvarnstenens skola, bekräftar Kenneth Modin.

Och fortsätter:

– Vi går ut med information per post och även skolsköterskan upplyser. Det tas även upp kontinuerligt på föräldramöten.

Det är med andra ord dags att plocka fram den gamla beprövade luskammen. Vid kamning av håret är det viktigt att vara systematisk och omsorgsfull. Kamning skall ske från hårbotten längs hela hårstrået ut till toppen.

Efter varje kamtag stryks kammen av mot ett vitt papper.

Kan inte förflytta sig

Utanför hårbotten är lusen inkapabel att förflytta sig och kan därför inte etablera sig i nya hår. Det finns en liten risk för smitta via hårstrån i kammar och mössor, men knappast via föremål, kläder och sängkläder.

Ingen är immun eftersom huvudlusen lever av blod och inte av smuts.

– Numera ska ingen känna det skamfullt att få huvudlöss. Det kan drabba oss alla, säger Kenneth Modin.

  • Per Warvlin

Symtom är klåda i hårbotten

Klåda i hårbotten är det vanligaste symtomet, men märks först fyra–sex veckor efter smitta. Barn som nyligen smittats saknar därför symtom, liksom vuxna. Vid återsmitta börjar klådan redan efter 24–48 timmar.

Med hjälp av luskam och förstoringsglas identifieras levande löss och ägg nära hårbotten.

Bara de med levande löss behandlas med lusmedel. Behandlingen ska upprepas efter en vecka då effekten på lusäggen inte kan garanteras.

Idag rekommenderas dimetikon- och silikonoljebaserade preparat.

Källa: Vårdhandboken.