22 sep 2014 15:41

23 jan 2015 14:42

Efter bråken - inga pengar till Brottsofferjouren

Brottsofferjouren i östra Skaraborg får inget verksamhetsbidrag från Mariestads kommun i år. Åtminstone inte ännu.

Anledningen till att Brottsofferjouren får nej är, enligt socialnämndens beslutsunderlag, att det framkommit uppgifter om konflikter inom föreningen och oklarheter kring årsmötet. ”Den nyvalda styrelsen har inte till kommunen lämnat någon klargörande information om situationen eller vilka åtgärder som vidtagits för att skapa ordning i föreningen.”

MT rapporterade i maj om turbulensen inom Brottsofferjouren, där skiftet av styrelse av vissa betecknades som en kupp. Socialnämndens ordförande Björn Fagerlund (M) betonar att man välkomnar en ny ansökan om bidrag längre fram.

– Det går inte att begära pengar när man inte har ordning på sig själv. Men det är en väldigt viktig verksamhet de bedriver och vi hoppas att de kan samla ihop sig till en ny ansökan, säger han.

Anledningen till att Brottsofferjouren får nej är, enligt socialnämndens beslutsunderlag, att det framkommit uppgifter om konflikter inom föreningen och oklarheter kring årsmötet. ”Den nyvalda styrelsen har inte till kommunen lämnat någon klargörande information om situationen eller vilka åtgärder som vidtagits för att skapa ordning i föreningen.”

MT rapporterade i maj om turbulensen inom Brottsofferjouren, där skiftet av styrelse av vissa betecknades som en kupp. Socialnämndens ordförande Björn Fagerlund (M) betonar att man välkomnar en ny ansökan om bidrag längre fram.

– Det går inte att begära pengar när man inte har ordning på sig själv. Men det är en väldigt viktig verksamhet de bedriver och vi hoppas att de kan samla ihop sig till en ny ansökan, säger han.