20 sep 2014 05:45

07 jan 2015 12:02

Alla får hotellås efter misshandelsfall

Alla särskilda boendeformer i Mariestads kommun ska få sina lås bytta till så kallade hotellås. Det har socialnämnden beslutat.

Bakgrunden till beslutet är två allvarliga händelser då omsorgstagare rusat in till grannlägenheter och attackerat sin granne innan personal hunnit ingripa.

Med hotellås på varje omsorgstagares dörr kan dörren hållas låst utifrån men ändå öppnas lätt inifrån, vilket ger ett säkrare boende.

Undantag kan dock göras i de fall omsorgstagarna inte på egen hand kan öppna ens en upplåst dörr. Förändringen väntas kosta lite över 100 000 kronor.

Bakgrunden till beslutet är två allvarliga händelser då omsorgstagare rusat in till grannlägenheter och attackerat sin granne innan personal hunnit ingripa.

Med hotellås på varje omsorgstagares dörr kan dörren hållas låst utifrån men ändå öppnas lätt inifrån, vilket ger ett säkrare boende.

Undantag kan dock göras i de fall omsorgstagarna inte på egen hand kan öppna ens en upplåst dörr. Förändringen väntas kosta lite över 100 000 kronor.