19 sep 2014 14:44

07 jan 2015 12:02

Mildare dom i hovrätt för mordbrand

En 21-årig Götenebo, som orsakade en miljonbrand i Brännebrona, dömdes i tingsrätten till 18 månaders fängelse för mordbrand och grov stöld. Nu har hovrätten mildrat påföljden till tre månaders fängelse samt förlängd övervakning.

Det var den 11 december 2012 som han tillsammans med en kompis tog sig in på fastigheten Ringsåsen 5:1 i Brännebrona. I källaren stals spel, högtalare och en mindre mängd alkohol.

I samband med att 21-åringen lämnade lokalen slängde han ett tänt stearinljus i byggnaden vilket orsakade att huset brann ned till grunden. Återställningskostnaderna har uppgått till minst två miljoner kronor.

Tingsrätten fann den 26 februari 2014 att Götenebon varit likgiltig inför konsekvenserna av sitt agerande och dömde honom skyldig till mordbrand. En tidigare utdömd skyddstillsyn undanröjdes.

I februari 2012 dömdes mannen till skyddstillsyn för stöld, skadegörelse och brott mot knivlagen. Två månader senare fick han en ny dom för skadegörelse, olovlig körning och hastighetsöverträdelse.

Förlängd prövotid

Åklagaren överklagade mordbrandsdomen till Göta hovrätt – han ville ha skärpt påföljd. Även 21-åringen överklagade – han yrkade på en mildare dom.

Hovrättens dom innebär att Götenebon döms till tre månaders fängelse. Domstolen bestämmer också att en tidigare utdömd skyddstillsyn även ska avse den nu aktuella brottsligheten och förlänger prövotiden med två år.

Förbättrad situation

Hovrätten dömer också till ny övervakning i Kriminalvårdens regi, den ska pågå till den 19 september 2015.

I domskälet noteras att mannen påtagligt förbättrat sitt leverne det senaste halvåret; han har avstått från alkohol, fått ett arbete, håller på att ta körkort och har skaffat en ny bostad.

Det var den 11 december 2012 som han tillsammans med en kompis tog sig in på fastigheten Ringsåsen 5:1 i Brännebrona. I källaren stals spel, högtalare och en mindre mängd alkohol.

I samband med att 21-åringen lämnade lokalen slängde han ett tänt stearinljus i byggnaden vilket orsakade att huset brann ned till grunden. Återställningskostnaderna har uppgått till minst två miljoner kronor.

Tingsrätten fann den 26 februari 2014 att Götenebon varit likgiltig inför konsekvenserna av sitt agerande och dömde honom skyldig till mordbrand. En tidigare utdömd skyddstillsyn undanröjdes.

I februari 2012 dömdes mannen till skyddstillsyn för stöld, skadegörelse och brott mot knivlagen. Två månader senare fick han en ny dom för skadegörelse, olovlig körning och hastighetsöverträdelse.

Förlängd prövotid

Åklagaren överklagade mordbrandsdomen till Göta hovrätt – han ville ha skärpt påföljd. Även 21-åringen överklagade – han yrkade på en mildare dom.

Hovrättens dom innebär att Götenebon döms till tre månaders fängelse. Domstolen bestämmer också att en tidigare utdömd skyddstillsyn även ska avse den nu aktuella brottsligheten och förlänger prövotiden med två år.

Förbättrad situation

Hovrätten dömer också till ny övervakning i Kriminalvårdens regi, den ska pågå till den 19 september 2015.

I domskälet noteras att mannen påtagligt förbättrat sitt leverne det senaste halvåret; han har avstått från alkohol, fått ett arbete, håller på att ta körkort och har skaffat en ny bostad.

  • C. Lundh