18 sep 2014 20:50

07 jan 2015 12:02

Kommunalrådet ger svar på tal

Bert Karlssons fräna angrepp på kommunen gällande en bygglovsansökan för asylboendet i Vallby uppskattas inte av kommunalrådet Johan Abrahamsson (M).

– I Mariestads kommun behandlas alla lika. Vi har ingen gräddfil bara för att man heter Bert Karlsson, säger Johan Abrahamsson.

Det var i torsdagens MT som Bert Karlsson framförde kritik på kommunens handläggning av den bygglovsansökan som hans företag Jokarjo AB lämnat in. Eftersom miljö- och byggkontoret begärt in kompletterande handlingar drar processen ut på tiden vilket betyder att miljö- och byggnadsnämnden tidigast lär fatta beslut om bygglov på mötet den 6 november.

– Kan Mariestads kommun inte lösa det här snabbt och smidigt är det den sämsta kommun jag haft att göra med, sa Bert Karlsson till MT.

Berts utspel får nu mothugg av kommunalrådet Johan Abrahamsson (M).

– Bert tog kontakt i ett tidigt skede och redogjorde för planerna om 50 boendeplatser på Vallby. Efter det tillkom ytterligare 100 platser. Man kan inte vara så fräck att först ställa frågan om 50 och därefter ändra till 150, säger Abrahamsson.

– Förvaltningen agerar helt rätt, alla avvikelser är en fråga för nämnden. Bert Karlsson kräver en egen gräddfil, men det är ingenting vi sysslar med i Mariestads kommun. Precis som alla andra får Bert rätta sig efter de lagar och förordningar som finns, säger Johan Abrahamsson.

– I Mariestads kommun behandlas alla lika. Vi har ingen gräddfil bara för att man heter Bert Karlsson, säger Johan Abrahamsson.

Det var i torsdagens MT som Bert Karlsson framförde kritik på kommunens handläggning av den bygglovsansökan som hans företag Jokarjo AB lämnat in. Eftersom miljö- och byggkontoret begärt in kompletterande handlingar drar processen ut på tiden vilket betyder att miljö- och byggnadsnämnden tidigast lär fatta beslut om bygglov på mötet den 6 november.

– Kan Mariestads kommun inte lösa det här snabbt och smidigt är det den sämsta kommun jag haft att göra med, sa Bert Karlsson till MT.

Berts utspel får nu mothugg av kommunalrådet Johan Abrahamsson (M).

– Bert tog kontakt i ett tidigt skede och redogjorde för planerna om 50 boendeplatser på Vallby. Efter det tillkom ytterligare 100 platser. Man kan inte vara så fräck att först ställa frågan om 50 och därefter ändra till 150, säger Abrahamsson.

– Förvaltningen agerar helt rätt, alla avvikelser är en fråga för nämnden. Bert Karlsson kräver en egen gräddfil, men det är ingenting vi sysslar med i Mariestads kommun. Precis som alla andra får Bert rätta sig efter de lagar och förordningar som finns, säger Johan Abrahamsson.

  • Tomas Höglund