16 sep 2014 17:03

07 jan 2015 12:15

Arbetar för ett fiskeområde

Mariestads kommun är positivt inställt till bildandet av ett fiskeområde för Vänern. Målet är att utveckla och förbättra fisket i Vänern. Ett sådant område skulle bland annat ge möjlighet att stärka fiskenäringen genom medel från EU:s fiskefond.

Rune Skogsberg (C) ser gärna ett ökat kommunalt ansvar för bildandet av ett fiskeområde.

– Nu är det biosfärområdet som hanterar detta. Jag vill gärna att vi tar med oss tanken om att kommunen blir mer delaktiga, säger Skogsberg.

Innan man tar beslut om ett slutgiltigt deltagande i projektet vill kommunstyrelsen invänta invänta resultatet av det pågående strategiarbetet med tydliga insatsområden.

Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle/Vänersamarbetet önskar ett årligt anslag på 109 704 kronor i sex år från Mariestads kommun.

Mariestads kommun är positivt inställt till bildandet av ett fiskeområde för Vänern. Målet är att utveckla och förbättra fisket i Vänern. Ett sådant område skulle bland annat ge möjlighet att stärka fiskenäringen genom medel från EU:s fiskefond.

Rune Skogsberg (C) ser gärna ett ökat kommunalt ansvar för bildandet av ett fiskeområde.

– Nu är det biosfärområdet som hanterar detta. Jag vill gärna att vi tar med oss tanken om att kommunen blir mer delaktiga, säger Skogsberg.

Innan man tar beslut om ett slutgiltigt deltagande i projektet vill kommunstyrelsen invänta invänta resultatet av det pågående strategiarbetet med tydliga insatsområden.

Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle/Vänersamarbetet önskar ett årligt anslag på 109 704 kronor i sex år från Mariestads kommun.