16 sep 2014 17:03

07 jan 2015 12:15

Samarbete för turismen

Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg samarbetar sedan flera år för att utveckla turismnäringen i området. Nu är man på gång att skriva ett nytt samarbetsavtal kommunerna emellan.

En enigt kommunstyrelse i Mariestad säger ja till ett fyraårigt avtal, där respektive kommun finansierar verksamheten med 110 000 kronor om året.

– Det är väldigt bra att vi får till en långsiktighet i detta, tycker kommunstyrelsens vice ordförande Christer Dalvik (Map).

Verksamheten kommer att ledas av en styrgrupp som består av kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd i de fyra kommunerna. En 50-procentig tjänst som affärs- och produktutvecklare ska inrättas.

Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg samarbetar sedan flera år för att utveckla turismnäringen i området. Nu är man på gång att skriva ett nytt samarbetsavtal kommunerna emellan.

En enigt kommunstyrelse i Mariestad säger ja till ett fyraårigt avtal, där respektive kommun finansierar verksamheten med 110 000 kronor om året.

– Det är väldigt bra att vi får till en långsiktighet i detta, tycker kommunstyrelsens vice ordförande Christer Dalvik (Map).

Verksamheten kommer att ledas av en styrgrupp som består av kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd i de fyra kommunerna. En 50-procentig tjänst som affärs- och produktutvecklare ska inrättas.