11 sep 2014 06:00

23 jan 2015 14:42

Förslag om avgiftshöjning skjuts på framtiden

Kommunens avgift för uppställning av båtar i hamnen lämnas oförändrad inför vintern.
– En höjning med över 100 procent kan vi inte gå med på, säger Evert Eklind (Map), andre vice ordförande i tekniska nämnden som återremitterat ärendet.

Bakgrunden till förslaget om att höja avgiften för kommunens vinteruppställningsplatser är att företaget som arrenderar magasinsbyggnaden i yttre hamnen under året justerat priset till 90 kronor per kvadratmeter. Det är mer än dubbelt så mycket mot priset kommunen tar ut för en motsvarande plats.

– Anledningen till tjänstemannaskrivelsen var att vi ville göra politikerna uppmärksamma och föregripa att kommunen konkurrerar med näringslivet, förklarar gatuchefen Matz Hasselbom.

I dag betalar båtägare cirka 1 150 kronor till kommunen för att ställa upp en medelstor båt inom inhägnat område i hamnen. Priset för en plats utanför staketet är 775 kronor. I förslaget till nya avgifter skulle kostnaden bli cirka 2 430 kronor respektive 1 700 kronor.

Någon höjning blir det dock inte i år. Tekniska nämnden har valt att återremittera ärendet och avvakta en utvärdering som ska göras under nästkommande år. Då har det också kommit in ytterligare en aktör som erbjuder uppställningsplatser för båtar, husbilar, husvagnar och andra fordon i Västeräng.

Fler tomma platser

En utvärdering som gjorts utifrån fjolårets prishöjning för båtplatserna i småbåtshamnen visar att intäkterna ökat med cirka 350 000 kronor, vilket ska jämföras mot beräknade 600 000 kronor. Sammanställningen visar också att antalet lediga platser ökat. För närvarande gapar cirka 190 av de närmare 1 000 båtplatserna tomma. Före prishöjningen låg det stadigt runt 100 lediga platser.

– Man kan se det på två sätt. Dels är det positivt att vi kan erbjuda båtplats direkt, å andra sidan vill vi ju hyra ut så många platser som möjligt. En justering av prisnivån har däremot inte diskuterats, säger Matz Hasselbom.

– Prishöjningen i fjol var befogad; hamnområdet har ju fått en rejäl ansiktslyftning. Men visst är det tråkigt med tomma platser, vi vill ju att det ska vara liv och rörelse i hamnen. Fast avgifterna kan ju inte vara hur höga som helst, en vanlig knegare ska ju också ha råd med båtlivet, tycker Evert Eklind.

Bakgrunden till förslaget om att höja avgiften för kommunens vinteruppställningsplatser är att företaget som arrenderar magasinsbyggnaden i yttre hamnen under året justerat priset till 90 kronor per kvadratmeter. Det är mer än dubbelt så mycket mot priset kommunen tar ut för en motsvarande plats.

– Anledningen till tjänstemannaskrivelsen var att vi ville göra politikerna uppmärksamma och föregripa att kommunen konkurrerar med näringslivet, förklarar gatuchefen Matz Hasselbom.

I dag betalar båtägare cirka 1 150 kronor till kommunen för att ställa upp en medelstor båt inom inhägnat område i hamnen. Priset för en plats utanför staketet är 775 kronor. I förslaget till nya avgifter skulle kostnaden bli cirka 2 430 kronor respektive 1 700 kronor.

Någon höjning blir det dock inte i år. Tekniska nämnden har valt att återremittera ärendet och avvakta en utvärdering som ska göras under nästkommande år. Då har det också kommit in ytterligare en aktör som erbjuder uppställningsplatser för båtar, husbilar, husvagnar och andra fordon i Västeräng.

Fler tomma platser

En utvärdering som gjorts utifrån fjolårets prishöjning för båtplatserna i småbåtshamnen visar att intäkterna ökat med cirka 350 000 kronor, vilket ska jämföras mot beräknade 600 000 kronor. Sammanställningen visar också att antalet lediga platser ökat. För närvarande gapar cirka 190 av de närmare 1 000 båtplatserna tomma. Före prishöjningen låg det stadigt runt 100 lediga platser.

– Man kan se det på två sätt. Dels är det positivt att vi kan erbjuda båtplats direkt, å andra sidan vill vi ju hyra ut så många platser som möjligt. En justering av prisnivån har däremot inte diskuterats, säger Matz Hasselbom.

– Prishöjningen i fjol var befogad; hamnområdet har ju fått en rejäl ansiktslyftning. Men visst är det tråkigt med tomma platser, vi vill ju att det ska vara liv och rörelse i hamnen. Fast avgifterna kan ju inte vara hur höga som helst, en vanlig knegare ska ju också ha råd med båtlivet, tycker Evert Eklind.

  • Tomas Höglund