11 sep 2014 14:37

07 jan 2015 12:15

Ska röja utmed badhuset

MARIESTAD

Mikael Rönnlunds medborgarförslag om uppröjning längs Tidan vann gehör hos kommunstyrelsens arbetsutskott. I sitt förslag berömmer Rönnlund arbetet med Gärdesparken och efterlyser liknande åtgärder utmed gångvägen på den andra sidan av Tidan.

Kommunen har redan inlett ett samråd med länsstyrelsen för att möjliggöra urgallring på norra sidan av Tidan nedanför Trädgårdsskolan.

I nuläget planeras ingen uppröjning ovanför badhusbron, utan det är gångvägen framför badhuset och Trädgårdsskolan som ska öppnas upp.

Mikael Rönnlunds medborgarförslag om uppröjning längs Tidan vann gehör hos kommunstyrelsens arbetsutskott. I sitt förslag berömmer Rönnlund arbetet med Gärdesparken och efterlyser liknande åtgärder utmed gångvägen på den andra sidan av Tidan.

Kommunen har redan inlett ett samråd med länsstyrelsen för att möjliggöra urgallring på norra sidan av Tidan nedanför Trädgårdsskolan.

I nuläget planeras ingen uppröjning ovanför badhusbron, utan det är gångvägen framför badhuset och Trädgårdsskolan som ska öppnas upp.